Achterhoek Ancestors

Pallick Marckloef

Female


Personal Information    |    Notes    |    All    |    PDF

 • Name Pallick Marckloef 
  Gender Female 
  Person ID I5634  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 18 Nov 2010 

  Family Tonnis van Eerde,   b. Abt 1610 
  Married Bef 1646 
  Notes 
  • 5 november 1646:
   Erschenen Joost Warners Jenneken Kedden sijn huijsfrouw, Herman Kedden Elske Warners sijn Huijsfrouw ende Willem Warners Mette Vedderinck eheluijden, die bekanden voor sich und haren erven voor eene walbetaelde Summa geldes , rechtes steden ewigen und onwederroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben aen Tonnis Eerden Palick Maerkeloff eheluijden und dessen erven, haer obgemelten Verkoeperen Huijs ende Hoff, staende binnen Wenterswick inde Voerstadt mitt die sijden tussen Jurrien Willinck ende Henrich Everts huijsen ende hoevens, mett hett achterste deell van den Hoff schietende aende Weme, ende mett t' voorste ende aen de Straete, ende sulckx voor doorschlechtich kommervrij, uijtgesondert acht Carlus off tijn gemeine Stuijvers tins uijtt den achtersten Hoff, die Pastorie van Wenterswick Jaerlicks competierende. Deeses gecediert und uijtgegaen. Daerop mit hand, halm und monde vertegen, oock waerschat, verner und beter verschrivongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh haerer Verkoeperen geriede ende ongeriede goederen, sonder Exception und argelist.
   Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 415 fol. 32v

   18 februari 1653:
   Veneris 18. Februarij Anno 1653 - Stattholder Joost ter Vile Coernoten Peter Cloeck Joannes ter Woort
   Erschenen Gertruidt van Assbeck Weduwe Rauwerts, ten overstaen van haeren Soon Goossen Rauwerts haeren tott deser saeken erkorenen Momber, die bekande met authoriteit haeres Mombers voorss. voor sich und haeren erven voor eene walbetaelde Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwederroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an Thonis Eerdens Pallick Markeloff eheluijden und haeren erven een stuck Goordenlandts voor Wenterswick ande Misterstraete mitt eenen sijdt naest Roloff Volmers hoff mitter ander naest den wegh, mitt eenen einde an Blesius Volmers ende Tonnis ten Cortschats goordene, mitten anderen oock an een wegh nae die Slesewicker goordens schietende, mit sijn toebehoer ende gerechtigheit, voor doorschlechtigh kummerfrij, uijtgesondert daeruijt gaenden gewoontlicke tijnde, deses erfflick gecediert ende uijtgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh haerer goederen, Sonder exception ende argelist
   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 418 fol. 52, 52v

   4 juni 1657:
   Toenis van Eerde als ambtman ende verwalter van de alhier gelegen goederen van Jonker Georgh Frederich van Asbeck ten Berge ende Dravenhorst, heeft uit last van zijn heer avergelaten ende verkoft ahn Jr. Jacob van Dunnewolt, overste wachtmeister ten dienste van zijn Churfurst.Durchlts. van Brandenburgh en juffer Agnes Margareta van Padevoort ehelieden, sekere hoeijmaet die Weselers maet genoemt in den kerspel Wenterswick, buhrshap Medehoe tussen heeren coeperen busch, Nijenhuijsen ende Camphuijser maeten gelegen.
   (Op 4-3-1658 heeft Jonker Georgh Frederick van Asbeck ten Berge ende Dravenhorst deze cessie van Tonnis van Erde van de Wessels maete aen Jr. Jacob van Dunnewoldt ende juffer Agnes Margareta van Padevoort gedaen, geratificiert ende geapprobiert).
   Bron: Luiting, RAG: RABvt, inv.nr. 420, fol. 35r

   10 februari 1670:
   Erschenen Aelbert Schulte van Huppel die bekande oprechter wettelijcker schult, herkoomende van verkoft holdt, an Tonnis van Eerden schuldich te sijn, die summa van 40 dlr. en 3 str., beloofde die selve neffens huidigen dages kosten over 14 dagen te betaelen, onder verbant van sijn goederen ende poene van reele ende parate executie ende distractie.
   Bron: Luiting, RAG: RABvt, inv.nr. 131, fol. 21r

   18 mei 1693:
   Pallick Markloef wed. Toenis van Eerden verkoopt aan Jan van Wullen X Catharina Schutte hun huijs tussen Berent Willink huis en Lourens Evers huis, .... tegens de Koestegge metten daer achter liggende hof ofte boemgaart.
   Bron: Das collectie Winterswijk, aantekeningen volontaire protocollen Bredevoort

   28 april 1694:
   Joost Hendrik van Asbeecke. schuld (wegens aan de vrouws moeder zall. Agnes van Eerden wed. Asbeek geleend geld) aan wijlen Adriaan Poppinck (obl. 25-12-1648).
   en door Tonnis van Eerden aan voorn. Arien Poppincks soon Derck Poppinck i.e. 4-12-1661 restitueert. Dewelcke obl. voorts in schijn van restitutie door Tonnis van Eerde gedaan aan den comp. ovl? werd gerestitueert op reghten deughdelicker schuld schuldig te weesen aan Palcke Marcolf voor haar zelfst en als boedelhoudster v.d. kinderen van Tonnis van Eerden somma van 250 R.D.
   .... die binnen Morsche o.d. Haeveste Dravenhorst.
   Bron: Das aantekeningen volontaire protocollen Bredevoort
  Children 
   1. Frerick van Eerden,   b. Abt 1640, Winterswijk Find all individuals with events at this location
   2. Loef van Eerden,   b. Abt 1640
   3. Rutger van Eerden,   b. Abt 1640, Winterswijk Find all individuals with events at this location
   4. Margreta von Eerden,   c. 08 Dec 1652, Winterswijk Find all individuals with events at this location
  Last Modified 18 Nov 2010 
  Family ID F1621  Group Sheet  |  Family Chart

 • Notes 
  • Pallick treedt diverse malen op als doopgetuige:
   18-2-1652:
   Laurens, sv Henrick Everts
   Get: Toebe Resinck, Jan Wamelinck, Palck van Eerden
   21-11-1652:
   Geesken, dv Jan ten Hulsen
   Get: Palek von Eerden?, Stijne Frericks, Geert ten Loohuis
   9-12-1655:
   Henrick, sv Drees ter Valriet
   Get: Berent Harmelinck, Palck Eerden, Anne Tjeinck
   21-9-1656:
   Enneken, dv Berent Wessels
   Get: Jorrien Wessels, Palck von Eerden, Enneken Nienhuis
   26-4-1657:
   Hendrickjen, dv Jan Boijnck
   Get: Jan Groters, Berentjen Boijnck, Palck von Eerden
   31-5-1657:
   Willemken, dv Joost Boenckinck
   Get: Jan ten Sambarch, Palck von Eerden, Jenneken Hijnck
   22-3-1663:
   Gerijen? Hendrick, sv Jr. Adolphus Marckeloff
   Get: Jr. van Eerde ten Pleckenpoel, Drees van Eerden, ende de huijsvrouwe van Teunis van Eerden van Kavenhorst (moet zijn Ravenhorst)
   Dit is waarschijnlijk een broer van haar. Hij laat nog ene kind dopen:
   19-6-1664:
   Gerrit Jan, sv Adolf Marekolff.
   Get: Juncker van Eerden, Juffr. Geertruijd van Nagell, Jacob van Dunnewolt.
   4-7-1663:
   Berent Hindrick, sv Goosen Rauwers
   Get: Jor. Joost Hindrick van Aschbeeck, Hendrick Tenckinck, Pa(llick?) van Eerden, p.
   16-8-1663:
   Marricken, dv Geert ten Hulsen
   Get: Joost Hindrick van Asbeeck, Pallick van Eerden, Geescken ten Voortwis
   ??-8-1663:
   Jennecken, dv Jan ter Matten
   Get: Berent Boeck?, Berent Boesinck, Palck van Eerden