Achterhoek Ancestors

Maria Helmes

Female


Personal Information    |    All    |    PDF

 • Name Maria Helmes 
  Gender Female 
  Person ID I39692  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 4 Oct 2006 

  Family Jan Thomas 
  Married Bef 1654 
  Notes 
  • 19 januari 1654:
   Erschenen Jr. Adrian van Eerde ten Pleckenpoell die bekande voor sich Juffer Amelia Voss sijner huijsfrouwen daervoor de rato cavierende, und sijnen erven, voor eene welbetaelde Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwederroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben ahn Jan Jan Thomas Maria Helmes eheluijden ende haeren erven sodanen bloedigen - schepel und garffthenden als sijn WelEdl. van Sijn Graff. Genaden tott Anholdt lofflicker memorien angekofft, Namentlick, uht Hoetinck, Geerdes goedt, Nijenhuijs, und Hijnck, in Corle gelegen, den garff thenden.
   Uht Cloosterman Twie schepell Roggen, uht Benninck in Miste Jaerlicx den bloedigen then(den) und een Molder und drie schepell Roggen, uht Berndt Woordes goedt in Miste den bloedigen thenden und een Molder Roggen, uht Hermelinck een schepel Roggen, uht Oinck in Miste Jaerlix den bloedigen thenden und ses schepell Roggen, uht Kolenberch den bloedigen teinden und ses schepel roggen Uht Hoetinck den bloedigen thenden Jaerlix und uht Geerdes goedt den bloedigen thende oock Jaerlix, deses alles in maten voorss. gecediert ende uijtgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvinge und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh sijner WelEdl. goederen, sonder exception ende argelist.
   Bron: Henk Ruessink, ORA Bvt inv.nr. 418 fol. 85, 85v

   Jovis 21. Aprilis 1659 - Stattholder Joost ter Vile, Coernoten Rutger Poelhuijs Evert Craenen
   Erschenen Jan Thomas Marrie Helmes Eheluijde, die bekanden voor sich ende haeren erven, voor eene walbetaelte Summa geldes, rechtes steden, ewigen ende onwederroeplicken erffkoops avergelaeten ende verkofft te hebben an Gerdt Wiggerinck Elssken sijner huijsfrouwen ende haeren erven, een Kempken, gelegen int Darpbuhr, ongeveer twie schepels saet, met eener sijdt aen des Heeren ende des Koepers landt, mitt der ander aen Kamphuijs grondt gelegen, mitt eenen einde oock aen s'Heeren landt, metten anderen ant Velt gelegen, mitt sijn toebehoer ende gerechtigheijt voor doorslechtigh kummerfrij, Deses erfflick gecediert ende uijtgegaen, Daerop mit hant, halm ende monde vertegen, wahrschap ende vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh haerer verkoperen goederen, Sonder exception ende argelist.
   Bron: Franciska Ruessink, ORA Bvt inv.nr. 421 fol. 7v

   8 juli 1679:
   Marie Helmes, wed. Jan Thomas, en haar zoon Hend: Thomas, Jan Geerdes als vaeder van 't naegelaten kindt van zal. Agnes Thomas, ende Jan Tonijs getrouwt an Trijntjen Thomas, mede als moeder van haar onmondige kinderen, verklaren een som opgenomen te hebben van 500 rijksdaalders van Johan Schutte X Fenne Smits tegen 5% rente tot betaelonge van Trijntjen Thomas moeders goed.
   Bron: ORA Bvt inv.nr. 426 fol. 69v, 70
  Children 
   1. Henrick Thomas,   c. 12 Dec 1655, Winterswijk Find all individuals with events at this location
   2. Fenneken Thomas,   c. 02 May 1658, Winterswijk Find all individuals with events at this location
   3. Geesken Thomas,   c. 23 Apr 1660, Winterswijk Find all individuals with events at this location
   4. Ennecken Thomas,   c. 28 Jun 1663, Winterswijk Find all individuals with events at this location
   5. Derk Thomas,   c. 28 May 1665, Winterswijk Find all individuals with events at this location,   bur. 19 Oct 1731, Winterswijk Find all individuals with events at this location  (Age ~ 66 years)
   6. Stijnken Tomas,   c. 01 Apr 1671, Winterswijk Find all individuals with events at this location
  Last Modified 13 Jan 2007 
  Family ID F11183  Group Sheet  |  Family Chart