Achterhoek Ancestors

Engelbert van Dieren

Male


Personal Information    |    All    |    PDF

 • Name Engelbert van Dieren 
  Gender Male 
  Person ID I34480  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 23 Jul 2004 

  Family Mechtelt Brethouwer 
  Married Bef 1642 
  Notes 
  • 16 maart 1642:
   Jan ten Kampe verkoopt an Engelbert van Dieren, Mechtelt Brethouwers eheluiden hett halve erff und guet ten Kampe, neffens alle getimmer daerop staende, ende vijftich dall. pandtpenninge int kerckengront, inden kerspell Aelten anden Esch t'Iserloe gelegen.
   Bron: RAG: ORA Bredevoort inv.nr. 413 fol.

   13 december 1643:
   Engelbert van Dieren Mechtelt Brethouwer ehelieden, verkopen an Lambert Lensinck sijner huijsfrouwen, die nije Camper Maet inde Aelter Hemmel bij koperen horst in vordere bepalinge gelegen.
   Bron: RAG: ORA Bredevoort inv.nr. 413 fol. 83, 83v

   28 februari 1644:
   Derck Meckinck Elisabeth eheluiden, verkopen an Engelbert van Dieren Mechtelt Brethouwers eheluiden die Koijermans Stede opte Esch Iserloe inden kerspell Aelten tusschen Averbeke ende Averkempinck in verder bepalinge gelegen, mit dessen toebehoer und gerechtigheit.
   Bron: RAG: ORA Bredevoort inv.nr. 414 fol. 14

   Zelfde dag:
   Engelbert van Dieren, Mechtelt Brethouwer eheluiden, verkopen ahn Nellis Averkempinck Trine eheluijden die Koijermans stede opte Esch Iserloe tusschen Averbeke ende Averkampinck inden kerspel Aelten in vorder bepalinge gelegen.
   Bron: RAG: ORA Bredevoort inv.nr. 414 fol. 14, 14v

   27 januari 1664:
   Doctor Hengel, volmachtiger van Henrick Meisters repeteertt tegens Mechteltt Brethouwers, weduwe van Dieren op huiden vermogens relatie van Jan Grievinck ad reassumendum geciteertt, sijne voor desen geprotocolleerde anspraeck die welcke men van die daer bij begrootene somma reduceertt ad 36 dalers, vermogens d' hant van geciteerde, gesint daerom nochmaels voldoeninge met refusie van kosten, sin secus badt tegens den ongehoorsaemen een wachten ende waeren 't erkennen.
   Hierop erschenen Wessel Nachtegael, ende bekande dat citant binnen 14 daegen van comparants moeder soude betaelt worden.
   Bron: Werkgroep transriptie Winterswijk (transcriptie), Judicieel protocol 1664, ORA Bvt inv.nr. 125, fol. 9

   Sabbati 1e aprilis 1665
   Drost und richter Gooswijn Wilhelm van der Lawick
   Coernoeten Willem Hartlief Caspar Evers

   Dr. Smitz, volmachtiger van heer oberste Frederich Backer, hebbende voor desen seeckere brieven van executie des edele hoves van Gelderlandt in saecken tegens Mechteld Brethouwer, weduwe van wijlen Engelbert van Dieren aen den heere drost gepraesentiert ende vervolchlick bij desen edele gerichte voor eerst d' ophaelinge ende terminum distractionis mobilium versocht oick, luijt prothocols erholden, den welcken comparant ter instantie van de gemelte weduwe ende derselver sohn Wessel Nachtegal vruchteloos heefft laeten voorbijgaen; sub hac conditione nochtans, dattet erholden verwinn metten eersten volgentz gedaene belofften soude affgedaen ende den heer praetendent contentement gegeven worden, dewijl averst daerop bis dato in 't minste niet gevolcht iss, versoeckt comparant qualitate qua volgentz ontfangen speciale commissie, dat een neuwen termijn ten eijnde voorschreven angestelt ende parthij advers hijrvan de weete per extractum moege gedaen worden.
   (in margine: N.B. Desen dach van den 4e april is [in] den 7e desselven maents met consent des heeren richters uitgestelt)
   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 126 fol. 60, 60v
  Last Modified 24 Sep 2008 
  Family ID F9587  Group Sheet  |  Family Chart