Achterhoek Ancestors

Jenneken ter Wisse

Female


Personal Information    |    All    |    PDF

 • Name Jenneken ter Wisse 
  Gender Female 
  Person ID I2535  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 18 Jul 1995 

  Family Willem ten Gronde 
  Married Bef 1645 
  Notes 
  • Willem en Jenneken zijn waarschijnlijk de ouders van Jan te Gronde. Hij hertrouwt op 1 november 1663 met Engele Veerdinck.

   18 december 1638:
   Erschenen Willem ten Grunde, voer sich sijn huijsfrouwe unnd Erven, daervoer de rato caverende, unnd hefft op alsodanigh Jus, recht unnd gerechticheit alss hij van den WelEdlen gestrengen unnd Vesten Henderick van Eck toe Haerseloe unnd Meddeler, opper Jegermeister van Vehluwen, in krafft van sijn welEd. voer den Edelen Hove van Gelderlandt erholdener Sententien unnd darher in A 1633 erstandener gerichtijcker Kerssenbrandts execution unnd Distraction opt Erve unnd goet Grunde in der Herlicheit van Bredefoorth, Kerspell van Wentersswick buirschap Cathen gelegen, geacquirert unnd verworven bester gestaldt rechtens gerenunciert unnd vertegen und t'selve sijn Jus vorschreven wederom den Goddes Huijsse unnd Conventualen toe Groeten Buirloe cediert,(trans)portiert unnd opgedragen gelijck hij renunciert, vertigt, (cediert, ) transportert unnd opdragt hiermede unnd krafft dieses, Sonder eeniger hande exception, bedrogh unnd Argelist.

   In de marge: NB. Anno 1645 den 8. Maij bekande Welgemelte Here Prior noch van Willem ten Grunde ontfangen te hebben hondert daller ende den vorschreven Pandtpenninck daermede verhoeget, vermoge Protocols in dato vorschreven. J. Wisselinck, Landtschrijver .
   Erschenen die Wurdige ahndegtige und Veelgelerden Heere Joannes Volmer Prior dess Kloosters ten groeten Buirloe voer sich, unnd in nahmen der saementlijcken Conventualen dess Goddes Huijsses toe Groeten Buirloo ihn den Stiffte van Munster, daervan ratificatie belo(ffde) bitebrengen und bekande in qualiteit vorschreven voer e(ene) welbetaelte Summa geldes underbenoembt, der(welcke) Comparanten sich vermitz deser goeder Vollenkome(ner be)talungh bedancken dede, bester und bestendichster ges(taldt) rechtens in pandtschap sampt rostlijcken vredsamen besidt nutz und gebruick avergelaten und (ver)kofft te hebben, averlieten und verkofften hiermith und krafft deses, ahn willem ten grunde sijner huijsfrouwen und Erven haer Erve unnd guidt Grunde in deser Herlicheit van Bredevoorth Kerspel van Wentersswick buirschap Cathen gelegen, mitt sijn toebehoer unnd gerechticheit voer doerslechtich kummerfrij guidt, Voerbeholtlick gewontlicken beswaer, mitt conditie, infall eenigh Versterff geduirende deser Pandtschap op Grunde viele, dat Conventualen daervan geen voerdell hebben sollen, Deses in qualiteit vorschreven gecediert und uthgegaen, daerop mit hant unnd monde, renunciert und vertegen, wahrschap, f(erner) und beter verschrijvongh gelaefft nae La(ndt)rechte. Die loesse een Vierendeel Jaers te voeren toe verkundigen voerbeholden und demnae op Martini, Viertijn dage daernae unverhaelt, met die Summe van Duijsent Vijff und Dertich Daller, den daller ad dertich str. den str. tott 15 placken gerekent, te loesen und quijt te koepen. Allet sunder exceptie und argelist.
   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 410 fol. 94, 94v

   22 maart 1639:
   de Heren Conventualen van Groot Burlo hebben in pantschap gegeven de Geldersche Wische voor 687 Daelder aen Geert Oostinck en Toebe Vardinck.

   25 augustus 1643:
   Verhogen van het pantschap tot 100 Rxdlr. ten profijte van Geert Oostinck en Toebe Vardinck.
   Bron: Gelders archief, ORA Bredevoort inv.nr. 416 (repertorium Winterswijk 1630-1811), fol. 498v

   28 mei 1645:
   Tebbe Vardinck, Engele sijn huisfrouwen verkopen aan Willem ten Grunde Jenneken eheluiden und haren erven sijne pandtschap vande Geldersche Wijsche den heeren Conventualen tott Groten Buehrloe toestendigh.
   Bron: RAG: ORA Bredevoort, volontaire protocollen 1645, inv.nr. 414 fol. 60

   29 maart 1651:
   Willem ten Gronde en Jenneken sijn huijsfrouwe hebben verkocht aan Johan Beijkens? een stuck boulandtes genoembt Negen Geert?.

   28 mei 1675:
   waarbij Vardinck sijn recht van boovenstaande pantschap en verhooginge cedeert aan Willem te Gronde.

   18 december 1638:
   't Goet Gronde. Conventualen van Gr. Burlo.
   Willem te Gronde, vrou en erven.
   het Erve oft Goet Gronde.
   1045 Dlr. bij versterf heeft het Clooster geen profijt!

   8 mei 1645:
   Ten profijte van Gronde is het pantschap verhoogt met 100 Dls.

   Bron: Das aantekeningen Volontaire protocollen Bredevoort, repertorium Kotten

   26 april 1651:
   Willem ten Gronde, Jenneken ehel., aan Johan Boijkinck en erven stuck land in de Lindewert?
   Marge: Tonnis ten Wormscamp door Jan ten Gronde voldaan 28-5-1687
   Bron: RAG, RABvt(0136) inv.nr. 417 f. 61
  Children 
   1. Jan te Gronde,   b. Abt 1635
  Last Modified 12 Feb 2006 
  Family ID F713  Group Sheet  |  Family Chart