Achterhoek Ancestors

Christina Rabelincks

Female


Personal Information    |    Sources    |    Event Map    |    All    |    PDF

 • Name Christina Rabelincks 
  Gender Female 
  Person ID I23858  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 15 Nov 2009 

  Father Gerrit Rabelinck 
  Mother Heijle Udinck 
  24 Nov 1591  Lochem Find all individuals with events at this location  [1
  Notes 
  • 26 juni 1617:
   In de marge : A 1636 den 1 Junij bekanden Warner ten Broeke und Willem ten Barnekamp dese Hondert daler affgeloeset und betaelt te sijn. Ergo Vacat.

   Erschenen Heijlken Udinck, wedtwe Gerrit Rabelincks mit Jan Elschott haren Ehdan (lees: Eheman) und hiertoe werkoren und toegelatenen Mombaer, und bekande vermitz haren Mumbaer vorschreven, voer sich und haren erven, voer een walbetaelte Summa geldes rechter Jairlicxer Pension avergelaten und verkofft toehebben, Stijnen ten Broecke, edoch haeren Kinderen bij Johan Hemkinck zaliger getuigt, toebehorende, Sess daler Wenterswickscher geweerden, den daler ad dertich stuver, den stuver ad Vijfftien placken gerekent Jaerlicx op Meij A 1618 toe verschijnen, Kummer- und schatfrij thoefrien und boeren uth haren Kamp, den Veltkamp genant inden Kerspell Wenterswick Darpbuer gelegen und in Suijlens goet gehoerich, sambt alles so daerin und op bevonden werden moge, vorth allen haren anderen gereiden und ongereiden goederen, als specialen onderpanden, sich daeran obgemelter Jaerlicxer pension sambt kosten und schaden mit pendong nae Landtrechte toeverhalen. Deses gecediert und uthgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Die Lose ein Vierendeel Jairs toevoren teverkonden beijdersijdtz voerbeholden, und demnae mitte Somma van Hondert daler obgemelter geweerden, te loesen. Alles bij peen van pendong als vorschreven, Sonder exceptie und argelist.
   Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 390 fol. 37v-38
  Family ID F13467  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Jan te Elschot 
  Married Bef 1638 
  Notes 
  • Jovis 26. Junij 1651 - Stattholder Joost ter Vile Rentmr. Coernote Rutger Poelhuijs.
   Erschenen Helena Udinck Weduwe Rabelinck diewelcke sagte ende bekande, dat Sie eenen sekeren Koop unlangs mett haer Dochter Christina Rabelinck, tegenwoordich huijsfrow sijnde van Gerrit Geerdes, mett zal. Jan tho Elschott in eerster Ehe getuijgde kinderen, te weten Gerrit Elschott ende Willemina Elschott huijsfrouw van Doctor Henrick Koeninck met haer ende haeren erffgenamen unwederroeplick geholden hefft. Also ende dergestalt, datt Sie Weduwe Rabelinck haere gerechte halffscheit van naevolgende goederen, te weten hett halve huijs ende Hoff, tusschen Scholte van Raetman sijn huijs und Tonnis ten Kortschotts huijs gelegen, daerbeneffens een seeker stucke Landts het Pessken genombt, met den eenen ende schietende an Frericks goedt, den anderen an Arian Poppincks Pas, noch haere halve quota van een seker stuck hoeijgrondts achter Loerdijcks huijs gelegen, Noch den halven so koorn als bloedigen thienden van t'goedt Warrierdinck an haer voorgedachte Dochter kinderen ende (vervolg op 69 )

   Fol 67 -(hier staat de moeilijk leesbare oorspronkelijke tekst van de acte op fol . 66v / 69)
   Fol 67 v -leeg
   Fol 68 - ( vervolg gelijkluidende oorspronkelijke tekst van de acte op fol. 66v / 69)
   Fol 68 v -leeg
   Fol 69 -erven, welwetelick verkofft heefft uijt sekere eeden, doet sich desshalven goede betaelinge bedancken, ende bekent van haere Dochter Kinderen boven verhaelt, den eersten met den lesten penninck vollencomentlick entfangen te hebben, doet volgens van boven verhaelde goederen nae landtrechte daertoe als Momber met gekoeren hebbende Jan Rolevinck borgeren tott Wenterswick an meer verhaelden Dochter Kinderen opdracht, vertichnisse ende ewigen uijtganck, geen recht noch gerechtigheit meer daeran te hebben noch te holden, mett versoeck dat sulckes voor die geboer moge geprotocolleert ende opdrachts brieven mogen metgedeilt werden.
   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 417 fol. 66-69
  Children 
   1. Gerrit te Elschot
   2. Willemina te Elschot
  Last Modified 5 Aug 2006 
  Family ID F11063  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Gerrit Geerdes 
  07 Feb 1638  Winterswijk Find all individuals with events at this location  [2
  Last Modified 12 Jun 2000 
  Family ID F6103  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map
  Link to Google Maps - 07 Feb 1638 - Winterswijk Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Sources 
  1. J.B. Baneman, transcriptie trouwboek Lochem, http://www.genealogiedomein.nl.

  2. Stroet trouwboek Winterswijk.