Achterhoek Ancestors

Johan Rhoirdinck

Male Abt 1570 - 1646  (~ 75 years)


Personal Information    |    Notes    |    All    |    PDF

 • Name Johan Rhoirdinck 
  Born Abt 1570 
  Gender Male 
  tegeder 
  Died Between 1645 and 1646 
  Person ID I2338  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 19 Nov 1998 

  Father Harmen Roirdinck,   b. Abt 1520,   d. (begin 1587) 
  Mother Agnes Tomas,   b. Abt 1540,   d. Aft 1587  (Age ~ 48 years) 
  Married Between 1565 and 1566  Winterswijk Find all individuals with events at this location 
  Notes 
  • 18 januari 1571:
   Herman Roirdinck, als man und mombar Agnes
   Tomassen, siner huisfrowen, heft voir ein action
   und anspraick, hie hirto pretendiert to hebben,
   under den gerichte Wenterswick laten besetten
   und in kommer leggen, alle alsodane whaer
   und guidt als Wilhm Buerckess, Rotger Bussemester
   und Johan Langen, burgeren der stadt Essen,
   sampt und bisonders togehorich und tostendich is
   und in Dirick Lebbinx und Johannis ter Hellen
   huiseren in den dorpe Wenterswick in bewaringh
   afgelacht ist worden etc. Actum 18en januarij Anno 1571.
   Bron: ADW (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 50 fol. 1

   Hofboek 1575:
   De heer van Bredevoort laat aan de conventualen van het klooster Groot Burlo over Agnes echte huisfrowe Herman Roirdinx mit oren kinderen Jenneken Elisabet, Gerrit und Susanna en hebben daarvoor weer ontvangen Naelken Bernt Vockings echte huisfr mit oren kinderen Jacob Jenneken Hilleken und Berntken.
  Family ID F674  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Henrica Koninck,   b. Abt 1570,   d. Between 1645 and 1646  (Age ~ 75 years) 
  Married Abt 1604 
  • Hofboek 1604:
   Johan Rhoirdinck gehijlickt an Hindrick Conninck vrije persoen, sall affdragt maecken.
  Notes 
  • 2 juli 1614:
   Johan Roerdinck und Henrick Koninck ehelude hebben sich vrijwillich uit haar angeboren vrijen standt den huijs ten Bredeforth hoffhorich gegeven.
   Bron: RAG: Nassause domeinen inv.nr. 13C

   In 1621 wordt te Winterswijk gedoopt Herman, Jan Roerdings zoon. Of dit dezelfde Jan Roerding is, is niet duidelijk.

   6 juni 1629:
   Johan Wibbels X Truijken Konings, Herman Rhoerdinck, haer Truijkens bij zal. Daniel Rhoerdincks getuigter Soon verkopen hun aandeel in Konings in het Woold aan Johan Rhoerdinck X Hinneken Cönnincks, mit voorweten hares vaders Aerndt Konincks, so verkoperen van haer moeder und resp. bestemoeder sall. albereits angeerft.
   Bron: ORA Bvt inv.nr. 401 fol. 39v, 40

   Lunæ 21 Julij, Anno 1634 - Stadtholder Andries Boesen, Cornoten Otto Volmer, Johan Wisselinck.
   Erschenen Aerndt Koninck ethwas swack van lijve, dannoch doer Godts genaden goedes Vernuffts und Verstandts, so an hem niet anders tesien und hoeren wass, und hefft naest goeden voerbedacht , rijpen berade und geliefften Vrijen wille vermeldt und verclaert doende sulcx krafft deses sijn Uthersten will ordnung und diposition te sijn, gelijck hij ordnede, disponeerde, wolte und verclaerde mitz desen dat nae sijnen doodtlicken affscheidt /: daerbij hij sijne Siele in die handen des Almechtigen und sijn lijcham nae Christlicker ordnungh der eerde wolle bevolen hebben :/ sijn Schoonsoon und dochter Johan Rhoerdinck Hinneken Conincks eheluijde sampt desselven erven, sijn Erff und guedt Conincks guedt genant inden kerspell van Wenterswick buerschap Woldt gelegen, neffens alle sijne gerede und ongerede gueder und nalatenschap erfflick und onwedderroeplick sullen erholden und genieten, Daertegen des Erffhuijses schuldt, und in behueff sijner semptlicken kinder und respective kindts kinder, als Hinricken zaliger, Ber(ndts) und Jennekens kinder und Truijken Conincks die Somme van Sesshondert daler Wenterschwickschen gangbarer geweer(den) entrichten und betalen. Met conditie, so wie hier.. bewijslick ontfangen, hem tselve hieran te korten. Und is Arndt Coninckss deses erfflick und onwedderroeplick gecedeert und uthgegaen, und hefft daerop mit hant , halm und monde gerenuntieert und vertegen, wahrschap und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Alles onder exception und argelist.
   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 410 fol. 36

   Mercurij 7 Junij 1637 - Stattholder Johan ten Berge, Cornoten Peter Cloeck, Joannes Wisselinck.
   Erschenen Geert Konings Gertken Koops eheluiden, die bekanden voer sich und haren erven, voer eene walbetaelte Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft thoe hebben ahn Johan Schulte Roerdinck Hinneken Konincks eheluijden und haren erven, haer Verkoeperen recht und gerechticheit vande Konings stede inden kerspell Wenterschwick Buerschap Wolt gelegen, Deses gecediert und uthgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und vestniss gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandongh harer gueder, Sonder Exception und argelist.
   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 410 fol. 33v

   15 juli 1639:
   Jan Roerdinck en Henrick Koeninck eheluiden hebben zich op 2 juli 1614 hofhorig gegeven en maken nu sijn dochter Stijnken vrij.
   Bron: RAG: Nassause domeinen inv.nr. 13C

   10 oktober 1639:
   Gerrit Roerdinck Derricks soon, Stijne sijner huijsfrouwen, verkopen ahn sijnen ohm und moije Jan Roerdinck Henrica Koenincks eheluiden alsodane geheele anpart und versterf als hem van sijn bestevader Arent Koninges zl. an gereide und ongereide gueder weg. der Koninger steden und sunsten enigsins angeerft und angestorven.
   Bron: RAG: ORA Bredevoort, volontaire protocollen 1649 inv.nr. 411 fol. 43v, 44
  Children 
   1. Gerrit Roerdinck,   b. Abt 1600,   d. Between 1669 and 1671  (Age ~ 69 years)
   2. Trijnken Roerdink
   3. Angenis Roerdinck
   4. Stijnken Roerdinck
  Last Modified 6 Apr 2007 
  Family ID F672  Group Sheet  |  Family Chart

 • Notes 
  • 160:
   Johan Roerdink moet zich kwalificeren voor hij als tegener kan zitting nemen.
   Johan Roerdink zoon van wijlen Herman geeft zich hofhorig.
   Bron: Das aantekeningen hofboek