Achterhoek Ancestors

Lammert ten Poolhuis

Male 1650 -


Personal Information    |    Sources    |    Event Map    |    All    |    PDF

 • Name Lammert ten Poolhuis 
  Christened Mar 1650  Winterswijk Find all individuals with events at this location  [1
  Gender Male 
  Person ID I21222  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 12 Dec 1998 

  Father Jan Poelhuijs 
  Mother Geesken Boeinck 
  Married Bef 1650 
  Notes 
  • Martis 22 Septembris 1657 - Drost ende Richter Georgh Nicolaes van der Lawick Coernoten: Peter Cloeck Willem Hertlieff
   Erschenen Jan Poelhuijs Geessken Boijnck sijn huijssfrow, ende Geert Poelhuijs sampt Jan, Berndt ende Stijne Poelhuijs, cavierende semptlick voor haeren broeder Lambert Poelhuijs, respective Broeders ende Suster, ende ophibierden desen Ed. Gerichte seker Verdragh ende gelijckmaekinge, verklaerende daerinne haerder Comparanten Wille ende meininge vervattet te sijn, Belavende hetselve ten allen tijden te willen naleven enden t'onderholden sub obligatione bonorum Versoeckende t'selve te protocolleren enden hun daervan ten allen tijden document voor geboer te verlehne.
   Volgt inholt gemelten Verdraeges:
   Kundt ende openbaer sij hijrmede Jedermenlicken dat op dagh ende dato ondernoembt, een Vrientlick ende onwederroeplick Verdragh geholden ten overstaen van olderen ende Verwanten tuschen die naegelaetene Kinderen van zal.
   Lambert Poelhuijs ende Geessken Boijnck alss te weten Geerdt, Jan, Berndt, Stijne ende Lambert ter eene, ende tuschen die Kinderen so gemelten Kinderen Moeder Geessken bij Jan Poelhuijs geprocreert, offte noch geprocreert
   fol. 50 - mochten worden, allergestalt alss volgt. Daer gemelte Vijff VoorKinderen ende die NaeKinderen tott haerder respective Vaederlicke ende Moederlike goederen gelijckelick sullen toegelaeten ende geadmitteert worden sonder eenigh verschill te maeken wann, waer die goederen mogten hergesproten sijn, sullen derhalve die Kinderen tott haeren Jaeren gecomen sijnde, ende te trouwen comende, die eene niet meer als d'ander voor een hijlixstuijr van haerer respective stieffvaeder ende Vaeder ende haerder moeder, sonder in alles gelijck heele broeders enden eender Ehe Kinderen geholden worden, voorbeholdens dannoch datt gemelte Vijff Voor Kinder ijder van haeren Vaderlicke nalatenschap voor aff sullen afftrecken die Summa van hondert Daler. Evener gestalt sullen oock die twie naeKinder tott haerre Jaren gecomen sijnde, ijder hondert Daler voor affgenieten. Gelijckvals soo iss oock eenen deren bij laester staender Ehe geprocreirten Kinderen Lambert genoempt wegen sijne Laemicheit voor aff toegeleijt, die Summa van hondertvijfftich daler. Wijders is bewilliget ende veraccordiert dat die oldtste sohn Geerdt genoembt, t'goedt Poelhuijs tott sijner tijtt onverdeijlt sall beholden, mits daervan uijtkierende an sijnen broederen ende halve broederen behoorlicke gewoontlicke ende Naeberlicke vergoedinge.
   Hijr sijn an ende avergewesen Herman Boijnck der Kinderen Bestevaeder enden dienvolgens der vaederlosen Kinderen angeborne Mumber, Jan Poelhuijs Geessken Boeijnck, Geerdt Poelhuijs
   fol. 50 v -ende Jan Poelhuijs so dit tegenwoordich Verdragh voor haer ende haerder respective Kinderen ende gebroederen
   tott meerder vestenisse met haer handen ende marcken geteijckent belavende t'selve ten allen tijden t'achtervolgen onder verbandt haerer goederen. Actum Wenterschwick Anno 1657 den 20. Septembris. Was onderschreven

   Herman Boeijnck sijn Marck - Jan Poelhuijs sijn Marck; Geessken Boeijnck haer Marck


   Geert Poelhuijs sijn Marck. Jan Poelhuijs. Berndt Poelhuijs sijn Marck. Stijne Poelhuijs haer

   Marck. Rudi Weddinck Dr. ut testis


   Bron: RABvt inv.nr. 420, fol. 49 v, 50r en v
  Family ID F2140  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map
  Link to Google MapsChristened - Mar 1650 - Winterswijk Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Sources 
  1. Stroet doopboek Winterswijk.