Achterhoek Ancestors

Wanner Stootler

Male Abt 1600 -


Personal Information    |    Notes    |    Sources    |    Event Map    |    All    |    PDF

 • Name Wanner Stootler 
  Born Abt 1600 
  Gender Male 
  Person ID I1000  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 20 Jan 2000 

  Father Jan Storteler,   d. Bef 1648 
  Mother Geesken,   d. Aft 1648 
  Notes 
  • 25 maart 1648:
   Coope Hellecamp, Henderick sijner huijssfrouwen, verkopen rechter jaerlixer pension ahn Geesken weduwe Jan Stortelers sess dall. Onderpand: sijn huijs het Hellekamp mit den daertoe gehoerende gaerden inden Kerspel Wenterswick Buerschap Wolt gelegen.
   Bron: RAG: ORA Bredevoort, volontaire protocollen inv.nr. 416 fol. 9r

   25 maart 1648:
   In de marge: NB. Dese Verschrijvinge is bij Maechgescheidt in dato den 5. Martij 1649 verandert. Vermoege protocolls den dato 17. Martij 1649 so aldaer geprotocolliert. Ergo hier vacat.
   Erschenen Geessken Weduwe van zl. Jan Storteler mit Peter Cloeck coernoot voorgemelt, haeren in deser saeken erkorenen ende toegelatenen Mombaer, die bekande voor sich und haeren erven uijt sonderlinge haer daertoe bewegende redenen ende oorsaecken gecediert ende transportiert te hebben, cedierde, transportierde ende droegh Gertken nagelatene kinder van zl. Bernt Storteler und haeren samptlicken erven eene Rentverschrijvongh van Anderhalff hondert dall. Capitael sampt daervan verschrevene Rente ad sess dall. op Martini jaerlix van Coope ten Hellekamp ende uijt desselven Huijs en Hoff in den kerspell Wenterschwick gelegen, gevestet ende verschreven, Deses erfflick gecediert ende uijtgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap verner und beter verschrijvonge und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh haerer goederen, sonder exception und argelist.
   Bron: RAG: ORA Bredevoort, volontaire protocollen inv.nr. 416 fol. 9v

   Sabbati 17 Martij 1649 - Stattholder Joost ter Vile Rentmr. Coornoten Peter Cloeck Johan ter Woort
   Erschenen Warner Stortteler op Stortteler, Warner Stortteler op Bovelt und presentierden seker Maechgescheidt, verzoekende t'selve te protocollieren. Volgt obgemelte Maechgescheidt:

   Toe weeten sij hiermede, dat tuschen Geessken Weduwe van zal. Jan Storteler, Warner Eelkinck, Geertken Stortteler eheluijden, Warner Stortteler Aelken Eeluijden, und Warner und Geert Storteler op Bovelt veraccordiert und verdragen is op conditien naevolgende, dat voor eerst het Maechscheidt in voortijden opgerichtet alnoch vast ende unverbreecklick sall achtervolgt ende naegekohmen werden, dat die Moeder ende Bestemoeder Geessken, tott onderholdt van haer, den tijtt hares levens inholden ende die affnutzungh genieten sall van den Noortkamp, daertoe den tijtt hares levens genieten ende trecken die pensionnes van Anderthalffhondert Dall. Capitael herkommende vanden Kruijsswinckel ende die tegenwordig an Coepe Hellekamp belecht ende uijt den Halven goedt gevestet sijn, nae affsterven averst van die Moeder ende Bestemoeder Geessken sall den Noortkamp ende die Capitaell Penningen van Anderthalffhondert Dall. wederom sterven ende vererven darhen sie gehooren, te weten op Werner ende Geerdt Storteler op Boveldt. Is daerbij bescheijden off die Moeder Geessken quame te sterven een off twie dagen nae den verschijnsdagh der rhente dat gelijckwell t'geheele Jaer daerin sij versterfft op haer off den geenen die haer is onderholdende sall devoluiern und versterven. Daerbeneffens hebben Werner ten Stortteler nu op Bovelt ihaerlix aengenomen tott onderholdt van de Moeder Geessken daerbij te leggen und op Schmeinck te laeten staen Vijff schepel Roggen, und Eelkinck ses schepel Roggen, und hefft dienvolgens Werner ten Stortteler op Stortteler aengenomen toe versorgen und in huijs te nehmen die Moeder Geessken und wan het Werner niet mehr beliefft hefft Eelkinck sich verobligiert, sulx te willen doen ende bij sich nehmen, Allet sonder exception, bedrogh und argelist, orkundt deses bij Parthijen geteickent
   fol.31 v - met den anwesenden DaghesVrunden, Actum Bredevoort den Vijfften Martij 1649,. Was onderteijckent,

   Dit is Werner Stortelers Marck,
   Dit is Werner Stortelers op Bovelts Marck
   Dit is Werner Eelkincks Marck,
   Dit is Derck Bovelts Marck

   Joost ter Vile als dedinghsman
   Rudolph Theben
   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 416 fol. 30v-31v
  Family ID F5983  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Aeltje te Loo,   b. Abt 1610 
  08 Oct 1637  Winterswijk Find all individuals with events at this location  [1
  Notes 
  • 15 maart 1642:
   Henrick Warners, Lijsken Warners eheluiden verkopen an Warner Stortelers, Aelken eheluiden drie daler jaarlix op meij, met als onderpand alle hare gereide und ongereide goederen.
   Bron: RAG: ORA Bredevoort inv.nr. 413 fol. 10

   7 september 1653:
   Mercurij 7. Septembris 1653 - Stattholder Joost ter Vile Coernoten Peter Cloeck J. Wisselinck
   In de marge : Anno 1664 den 4. Maij erschenen Jan Moller naegelatene soon van zal. Berent Moller ende bekande hiervan voldaen ende betaelt te sijn Ergo Vacat quod testor T. Bronckhorst Landtschrijver
   Erschenen Warner Storteler die bekande voor sich Aelken sijner huijsfrouw und sijnen erven opgenomen ende ontvangen te hebben van Berndt Moller und sijnen erven, die Summa van hondert Rijx Dall. belaeffde dieselve op St. Jan Midsomer A° 1655 neffens daervan alle halve Jaer behoorlick Interesse te verrichten, gewisslick ende onfeilbaerlick te betaelen, Bij veronderpandongh aller sijner gerieden ende ongerieden goederen , und pone van reale ende parate executie als off dieselve mit allen rechten daervor ingewonnen ende uhtgesleten wehren, sonder exception ende argelist.

   In de marge : Erschenen Warner Storteler ende bekande van dese penningen ende interesse voldaen ende betaelt te sijn geschiet den 4. Maij 1664 Ergo Vacat T. Bronckhorst Landtschrijver
   Erschenen Geert Eelkinck die bekande voor sich Geertken sijner huijsfrouwen und erven, opgenomen ende ontfangen te hebben van Warner Storteler Aelken sijner huijsfrouwen die Summa van hondert Rijx Dall. belaeffde dieselve op St. Jan Midtsomer A° 1655 neffens daervan alle halve Jaer behoorlick interess te verrichten, gewisslick ende onfeilbaerlick te betaelen Bij veronderpandongh van sijn Maeken het Catmans Maeken genant naest Eelkincks maet gelegen, voort alle sijner gerieden ende ongerieden goederen, und pone van reale ende parate executie als off dieselve mit allen rechten daervoor ingewonnen ende uijtgesleten wehren, sonder exception ende argelist.

   Bron: RAG, RABvt(0136) inv.nr. 418 f. 72
  Children 
   1. Jan Stortlers,   b. Abt 1640, Woold Find all individuals with events at this location
   2. Berent Stotler,   b. Abt 1650
   3. Warner Stottelers,   c. 23 Apr 1654, Winterswijk Find all individuals with events at this location
   4. Engbert Stootlers
   5. Enneken Stottlers,   b. Woold Find all individuals with events at this location
  Last Modified 11 Feb 2006 
  Family ID F358  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map
  Link to Google Maps - 08 Oct 1637 - Winterswijk Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Notes 
  • Warner Stortelers gebruik in juni 1656 zijn handmerk,een soort omgekeerde y met de lange poot van linkboven naar rechtsonder en de korte poot vanuit het midden recht omhoog.

 • Sources 
  1. Das Liberale Gifte Woold rot 4, nr. 23.