Achterhoek Ancestors

Family: Geert ten Damkotte / Mechtelt (F8476)

m. Bef 1640


Family Information    |    Notes    |    All    |    PDF

 • Father | Male
  Geert ten Damkotte

  Born     
  Died     
  Buried     
  Married  Bef 1640   
  Father   
  Mother   

  Mother | Female
  Mechtelt

  Born     
  Died     
  Buried     
  Father   
  Mother   

  Child 1 | Female
  Jenneken ten Damkott

  Born     
  Died     
  Buried     
  Spouse  Jan Oosijnck | F2649 
  Married  Bef 1662   

 • Notes 
  • 1 mei 1640:
   Veneris 1 Maij 1640 -Stattholder Jan ten Berge, Cornoten Peter Cloeck Joan Wisselinck
   Erschenen Jenneken und Wessel Bouwers, respective Moeder und Sohn und hij Wessel de rato cavierende voor sijn huijsfrow Jenneken die bekanden respective voor sich und haren erven, voor eene walbetaelte summa geldes onderbenent rechter jaerlixer pension avergelaten und verkofft ahn Geert ten Damkate Mechtelt sijner huijsfrouwen und haren erven, Tijn daler, den daller ad dertich Stuijver, den Stuijver tott vijfftijn placken gerekent,:, jaerlix op Meij Philippi & Jacobi toe verschijnen, stellende daervoer t' onderpande den Telgenkamp und Die Mechtelsshorst in die Bouwersstede gehorich gelegen, Voorts alle hare gereide und ongereide gueder om sich daeran gemelter pension, sampt hoofftsum, mit pendunge nae Landtrechte te verhalen. Die Loese een Vierendeell Jaers te voeren te verkundigen voorbeholden und demnae op Meij Philippi & Jacobi viertijn dagen daernae onverhaelt mitte summa van twiehondert daler, eens offt in twie terminen jaerlix mit hondert daler. te loesen. Alles bij pone van pendongh als voorschreven. Sonder exception und argelist.
   Naast deze acte op fol. 69v: Anno 1649 den 28. Julij bekande Geert ten Damkate dat Wessel Bouwers hem dese summa betaelt. Ergo Vacat.
   Bron: RAG: ORA Bredevoort inv.nr. 411 fol. 69v, 70

   4 juli 1642:
   Berent Jonen die Jonger, verkoopt Geert ten Damkate Mechtelt eheluide und haren erven Tijn Daler, den deler ad dertich str. den str. tot vijfftijn placken, gerekent, jaerlix op Meij, und op Meij des jaers 1643 eerst toe verschijnen, stellende daervoor t'onderpande alle sijne gereide und ongereide goeden, te loesen met twiehondert daler.
   Marge: Anno 1649 bekende Geert ten Damkate dat Berent Jonen hem dese summa affgeloest ende betaelt ergo vacat.
   Bron: RAG: ORA Bredevoort inv.nr. 413 fol. 23v

   11 november 1648:
   Sabbati 11 Novembris 1648 - Stattholder Joost ter Vile Rentmr. Coornoten Peter Cloeck, Johan ter Woort.
   Erschenen Coepe Hellekamp, die bekande voor sich, Henderick sijner huijsfrouwen daervoor de rato cavierende und sijnen erven, voor eene welbetaelte Summa geldes ondergemelt, rechter Jaerlixer pension avergelaten und verkofft te hebben an Geert ten Damkate Mechtelt sijner huijsfrouwen und haren Erven, Vijff dall:, den daller ad dertich Stuijver, den Stuijver tott vijfftijn placken gerekent, Jaerlix op Meij und op Meij des Jaers sestijnhondert Negen und Viertich eerst te verschijnen, stellende daervoor t'onderpande alle sijne gereide ende ongereide gueder, om sich daeran gemelter pension, sampt hoofftsum, hinder und kosten mit pendinge nae Landtrechte te verhalen, Die Loese een Vierendeell Jaers te voren te verkundigen beijdersijts voorbeholden und demnae op Meij, viertijn dagen daernae onverhaelt mitt die Summa van Hondert Dall. obgemelter gewerden, te loesen. Alles bij peen van pendinge als voorss. Sonder exception und argelist.
   Bron: RAG: ORA Bredevoort inv.nr. 416 fol. 22v, 23

   Veneris 13 Aprilis 1649 - Stattholder Joost ter Vile RentmrCoornoten: Peter Cloeck, Jan ter Woort
   in de marge: A 1668 den 17. Januarij erschenen J. Oossinck als Schoonsoon van zal. Geert ten Damkotte ende bekande dat dese verschrijvinge ten volle betaelt sij van Behrendt(?) Weeninck, Ergo Vacat, T. Bronckhorst Landtschrijver
   Erschenen Jan Schulte op Wehninck, Enneken Wehninck Eheluide, Ingesetene des Ambtes Bocholt Burhschap Bahrle, die bekanden voor sich und haeren erven, voor eene welbetaelte Summa geldes ondergemelt, /: so tott behoeff gemelter Buhrschap Bahrle opgenomen : / rechter Jaerlixer pension avergelaten und verkofft te hebben an Geert ten Damkate Mechtelt eheluijden und haeren erven, Sess dall., den daller ad dertich Stuijver, den Stuijver tott vijfftijn placken gerekent, Jaerlix op St. Johan inden winter und op St. Jan Midwinter desese 1649. Jaers eerst toe verschijnen, stellende daervoor t'onderpande alle hare gereide und ongereide goederen, om sich daeran gemelter pension, sampt hoofftsum, hinder kosten und schaden wegen missbetalongh und uthmanongh angewendt, mit pendinge nae Landtrechte toe verhalen, Die Loesse een Vierendeell
   fol. 33 v -Jaers te voeren te verkundigen beijdersijts voorbeholden und demnae mitt die Summa van Hondert Dall. obgemelter geweerden, toe loessen. Alles bij pone van pendinge alss voorschreven Sonder Exception und argelist.
   Bron: RAG: ORA Bredevoort inv.nr. 416, fol. 33

   28 juli 1649:
   Erschenen Warner Schmeinck, die bekande voor sich und sijnen erven voor eene welontfange Summa geldes ondergemelt,
   rechter Jaerlixer pension avergelaten ende verkofft te hebben an Geert ten Damkate Mechtelt eheluijden und haren erven, Tijn daler, den dall. ad dertich stuijver, den stuijver tott vijfftijn placken gerekent, Jaerlix op Jacobi und op Jacobi des Jaers sestijnhondert Vijfftich eerst verschijnende, stellende daervoor t'onderpande sijn Erff ende goedt Schmeinck inden Kerspel Wenterswick gelegen, voorts alle sijne goederen, om sich daeran gemelter pension, sampt hoofftsum, hinder kosten und schaden mit pendinge nae Landtrechte te verhalen. Die Loesse een Vierendeell Jaers te voren te verkundigen beijdersijts voorbeholden und demnae op Jacobi, viertijn dage daernae onverhaelt mitt die Summa van Twiehondert Dall. obgemelter gewerden, te loesen. Alles bij pone van pendinge alss voorschreven, sonder exception und argelist.
   Bron: RAG: Ora Bredevoort inv.nr. 416, fol. 51, 51v

   22 juni 1654:
   Verkoop door Geerdt ten Damkate, Mecht ehelieden, aan Dries van Eerden, Elsken ehelieden, van een cathstede die Lochte genant, in den kerspel Wenterswick bourschap Medehoe, mit eener sijdt an Boex velt, mitten ander aen coepers landt gelegen, mitt enen ende an Herbert Geerdts goorden, mitten anderen ande Slippe schietende, mitt derselven toebehoer und gerechtigheit.
   Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 418, fol. 96r.

   Geerdt en Mechtelt waren dus tot 1654 eigenaar van de Lochte. Deze boerderij was bij de verponding van 1640-1650 ook al in het bezit van "Damkaete".

   Mogelijk heette Geerdt eerst Heminck, gezien de volgende aankoop van de Lochte:
   5 mei 1636:
   Verkoop door Johan ter Lochte, Anna ehel., item Maria und Hendersken Lochte mit Thijs ten Rowkamp und Henrick Schepers hare oems und erkooren mombars, aan Geerdt Heminck, Mechtelt ehel., van haer verkoeperen cavenstede die Lochte genant, inden kerspel Wenterswick buerschap Medehoe, utsschen Berckell ind Slippert woningen gelegen, voor durchschlechtig und kummervrij, uthbescheyden een stuck landes ongefehr van een schepel garsten geseys, Barckel Dierick toestendich, item den huijs thoe Bredevoert 4 stuver weiniger een oort thins und lijfdienst und der kercke to Wenterswick 6 stuver op Martini.
   Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 409 fol. 21vbeylikdüzü escort