Achterhoek Ancestors

Trijnken te Wijskampe

Female - 1638


Personal Information    |    Sources    |    Event Map    |    All    |    PDF

 • Name Trijnken te Wijskampe 
  Born Henxel Find all individuals with events at this location 
  Gender Female 
  Died Between 1636 and 1638 
  Person ID I5565  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 18 Apr 1997 

  Family Jan Simmelt,   b. Abt 1600 
  21 Aug 1625  Winterswijk Find all individuals with events at this location  [1
  Notes 
  • 14 december 1624:
   Johan Simmeldinck bekent in pandtschap avergelaten und verkoft toe hebben aan Bernde Sewinck, Naelken ehel., eenen kamp landes die Hulsbraecke genant, in Simmeldinck, boerschap Meddehoe, kerspel Wenterswick gelegen, mit sijn sichtvrede, voort noottruftich, verner plaggenmat op anderen Simmels sechtfrede, ses jaerlangh, op Martini integaen und op Martini 1630 t'leste toe eindigen, onloesbaer. Mit conditie dat die pantkopere die derde garve daervan uthnemen, dorschen laten sullen. Die loese nae omgangh der 6 jaren met die summa van 150 dll. te geschieden. (Is verandert den 24-1-1626)
   Bron: Luiting, RAG: RABvt, inv.nr. 397, fol. 56r en v

   24 januari 1626:
   Johan Simmeldinck bekent voor sich en sijn huisfrouw Triene Wijskamps in pandschap sampt rostlicken besit avergelatenund verkoft thoe hebben aan Bernde Sewinck, Naelken sijne huijsfrouwen, eenen kamp landes, die Hulstbraecke genant, in Simmeldinck, buerschap Meddehoe, Kerspel Wenterswick gelegen, evt. te loesen met de somma van 179 dlr.
   NB In inv.nr. 461 staat 312 dlr. en heet de kand land de Halfbraecke. Gerojeert 27-1-1727.
   Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 399, fol. 7v


   17 mei 1626:
   Johan Simmeldinck, Trine ehel., bekennen in pantschap avergedragen und verkoft te hebben aan Coepen ten Kreijll, Marrien ehel., een stucke lants, den Bleek gnt. in kerspel Wenterswick buerschap Meddehoe opten Simmelts Esch, mit einen sijdt aen pantverkoperen Nijlande, mitten ander sijdt anden Huppeler esch gelegen, mit eenen ende ant Simmelts goir, mitten anderen ende anden hogen wech schietende, sampt toevehoer und gerechtigheit, onder conditie dat pandtverkoperen, solange sie t'selve landt bouwen, pantkopere averst die derde garve nae landtrechte genieten sal, d\edoch pandtkoeperen daervan 2 fijmen rogge (of ander product) metten stro int darp leveren etc. etc.
   NB Volgens inv.nr. 461 voor som van 225 dlr.
   (20 januari 1654: Joost Simmeldinck heeft dit stucke lants mit 50 dlr. verhoogt an Jan Laerbergh, Geesken ten Kreijl ehel.
   3 mei 1697: Gerrit ende Maria Laerbergh bekennen van de halfscheit deeses capitaels ende interesse door Berent te Cortschot ende Jenneken Tenkinck ehel., als erfgenamen van Coepe te Kreijl voldaen en betaelt te sijn.
   18 juni 1697: Hend. ten Bengevoort als cessionaris van de erfgenamen van wijlen Jan van Graes, bekende de resterende halfscheijd deeser obligatie door Derck Meenck ontfangen te hebben, hebbende alsoo Berent te Cortschot de eene helfte deeses capitaels ende Meenck de andere helfte uijtgelost.
   Bron: Luiting, RAG: RABvt, inv.nr. 399, fol. 24v en 25r.

   28 maart 1633:
   Johan Simmeldinck bekande voor sich und sijnen huijsfrouwen, in pandtschap avergelaten und verkoft thoe hebben an Geerdt Heminck, Mechteldt ehel., und Willem Heminck, Berntken ehel., twie stucken landes in Simmeldink (inden kerspel Wenterwsick, buerschap Medehoe gelegen) gehorich, dat eene die Hoffstede genant bij den Sewinck goorden gelegen, dat anderen het Nijlende gnt. opten Simmeldinck esch, negst het Bleck gelegen, mit derselver toebehoer und gerechticheit. Dit mit conditie, dat pantverkoperen so lange sie denselven der geboer regieren, die selfs bouwen und pantkoeper van alle gewas den derde garve uthnhemen und an pantverkoperen huijs dorschen sullen. Die loese een vierdell jaers thoevoren te verkunden beijdersijdts vorbeholden. und demnae op Philippi et Jacobi 14 dage voor fo nae mitte summe van 180 dlr. toe loesen.
   Bron: Luiting, RAG: RABvt, inv.nr. 406, fol. 13v en 14r

   31 augustus 1636:
   Joh. Simmeldinck, Trine ehel., bekenden in pandtschap avergedragen und verkoft te hebben an Herman Laerberch, Lijsken ehel., het Simmelinck Goor, een kempken in glt. Goor gelegen, und een stucke groenlandt die Huijs hoffstede genant, alles in den guede Simmeldink gehorich, inden kerspel Wenterswick, boerschap Medehoe gelegen, bij veronderpandongh sijner gerede und ongerede goederen. Die loese een verendeel jaers tevoren te verkunden voorbeholden und demnae op Philippi et Jacobi mitte summa van 200 dlr. toe loesen.
   (20 januari 1654 heft Joost Simmeldinck dese met 55 dlr. verhoogt).
   Bron: Luiting, RAG: RABvt, inv.nr. 409, fol. 58v en 59r

   28 maart 1640:
   Jan Simmelt bekent voor sich und sijner huijsfrouw in pandtschap avergelaten und verkoft te hebben ahn Geerdt Wormbskamp, Webbe ehel., die Wormbskamp wohninge, gestaldt dieselve int geheel tusschen pandtverkoeperen und Schulten van Huppelen erffen und goederen inden kerspel Wenterswick buerschap Medehoe gelegen, voor kummerfrij, uthbescheiden den huijse Bredevoort 7 str. thins, und een vastelavents hoen. Die loese een half jaer te vooren te verkundigen voorbeholden, und demnae op Martini 14 dage daernae onverhaelt, mitte summe van 700 dlr. te loesen. Sijnde in dese summe mede ingerekent twie gerichtlicke verschrijvinge, die eene d.d. 30-9-1609 ter summa van 150 dlr. van pandtverkoeperen vader Joost Simmeldinck an Willem ten Hagen, Naelen ehel., verschreven, d'ander d.d. 23-2-1611 gelijckfals van pandtverkoeperen vader ahn zal. Johan ter Wormbskamp glt. pandtholderen vader, oock ter summa van 150 dlr. Vorders bekende glte. Jan Simmelt, also pandtholder Geerdt Wormbskamp een schoppe op glte. cavenstede Wormbskamp getimmert, dat dieselve tijt der loese onbespiert pandtkoeperen afftrecken sollen mogen.
   (13 maart 1654: Desen pandtschillinck noch mit 130 dlr. verhooget, vermoge protocoli, Het hier over de resp. acten van 13-3-1654 en daer op gevolgde cessie off verbant van Wormbskamp op den 22-6-1696 gepasseert ten profijte van Willem Walien).
   Bron: Luiting, RAG: RABvt, inv.nr. 411, fol. 66r en v

   29 mei 1647:
   Erschenen Jan Simmelt, Fije? ehel., die bekende in pandtschap sampt rostlicken vreedsamen besit den tijt van ses jaeren onloesbaer, overgelaten und verkoft te hebben an Willem Heminck, Berntken ehel., die Helmerinck cavenstede inden kerspel Wenterswick buhrschap Medehoe gelegen. Die loese een vierdell jaers te voeren te verkundigen voorbeholden und alsdan op Meij, nae ommeganck des 6 jaers, mitt die summa van derde half hondert dlr. te loesen.
   Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 415, fol. 54 v.
  Children 
   1. Joost Simmelink,   b. Abt 1630,   d. Between 1669 and 1671  (Age ~ 39 years)
  Last Modified 5 Feb 1999 
  Family ID F1590  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map
  Link to Google MapsBorn - - Henxel Link to Google Earth
  Link to Google Maps - 21 Aug 1625 - Winterswijk Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Sources 
  1. Stroet: Transcriptie trouwboek Winterswijk.