Achterhoek Ancestors

Joanna van Asten

Female


Personal Information    |    All    |    PDF

 • Name Joanna van Asten 
  Gender Female 
  Person ID I44447  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 19 Feb 2009 

  Family Berent Mensinck 
  Married Bef 1658 
  Notes 
  • 21 mei 1658:
   In de marge: Anno 1661 den 13. Maij erschenen Joanna van Asten, weduwe van Beerndt Mensinck, geassisteert mett haeren Soon oock genoemt Beerndt Mensinck ende bekanden van deese Vierhondert Daelder ende 51 str. voldaen ende betaelt te sijn. Ergo Vacat. Id testor Stephan Wisselinck landtschrijver.
   Erschenen Derck Reeckman die bekande voor sich, Aelken sijner huijsfrouwen, daervoor de rato cavierende, ende sijnen Erven voor eene welontfangene Summa geldes ondergemelt rechter Jaerlicker pension avergelaeten ende verkofft te hebben
   an Joanna van Asten, weduwe van zal. Berndt Mensinck ende haeren Erven, Vierendetwintich Dall., den dall. ad dertich Stuijver hollantscher valuation, Jaerlix op Meij ende op Meij 1659 eerst toe verschijnen, stellende daervoor t'onderpande sijnen Camp Landes den Reeckmans Essinck genoembt, inden Kerspell Wenterschwick Buerschap Miste, tuschen die Buninck Weijde ende Wichardt te Buckels landt in sijne kennelicke Vohr ende bepaelinge gelegen, om sich daeran gemelter pension, sampt hoofftsum, hinder kosten ende schaeden mit peindinge nae Landtrechte te verhaelen. Die Loese (een) halff Jaer te voren te verkundigen beijdersijts (voor)beholden ende demnae op Meij viertijn daegen daernae onverhaelt mitt die Summa van Vierhondert Dall. enden eenende Vijfftich Str. obgemelter geweerden te loessen. Alles bij pone van peindinge als vorschreven, sonder exception ende argelist.
   Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 420 fol. 91v-92
  Children 
   1. Berent Mensinck
  Last Modified 19 Feb 2009 
  Family ID F12423  Group Sheet  |  Family Chart