Achterhoek Ancestors

Geertien Cossinck

Female Abt 1610 - 1684  (~ 74 years)


Personal Information    |    Sources    |    Event Map    |    All    |    PDF

 • Name Geertien Cossinck 
  Born Abt 1610 
  Gender Female 
  Died 1684  Winterswijk Find all individuals with events at this location 
  Person ID I435  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 7 Apr 1997 

  Father Bernt Schulte,   b. Abt 1580 
  Mother Fenne Huninck,   b. Abt 1570 
  Married 1607  [1
  Notes 
  • 27 november 1645:
   Johan Onnekinck in Raetman den junger Derissken eheluijden, die bekanden voor sich und haeren erven, mit approben? consent ende voorweten des heeren rentmeisters Joost ter Vile, voor eene walbetaelte summa geldes jaerlixer pension avergelaten und verkoft te hebben Bernt Koesinck Fenne eheluiden und haren erven vijfftijn dall: den dall ad dertich str. den str. tott vijfftien placken, jaerlix op Michaelis, und op Michaelis des jaers sestijnhondert ses und viertich eerst toeverschijnen, stellende daervoor t'onderpande die Onnekinck kavenstede inden kerspell Wenterschwick buhrschap Raetman gelegen, namentlick dat huijs ende den hoff met den goorden en eenen kamp, ende voort alles dat tott der cavenstede gehoort, uthbescheiden die grote mathe, und noch daerenboven stellende tott onderpandte een hoijmaetken langes Koverdinck? ende an het Raetmansche veldt ende wegh gelegen, bij missbetalinge glr. renten, sullen Koesinck, sijne huijsfrouwe ende erven die derde garve glr landerijen heffen und boeren tott haere vorschrevene rente toe, deser gecediert und uthgegaen, die loese een vierendeell jaeres te voren te verkundigen voorbeholden und demnae op Michaelis viertijn dagen daernae onderhaelt, mitte summa van driehondert dall.
   Bron: RAG: ORA Bredevoort inv.nr. 414 fol. 77, 77v

   9 maart 1658:
   Testament van Fenneken Koesinck, weduwe van Berent Koesinck. Zij laat aan de drie kinderen die ze van hem had: Jan Koesinck, Aelken huijsfrouw Toebe Resincks en Gertken huijsfrouw van Geert te Linthem al haar gerede en ongerede goederen en uitstaande obligaties na. Zij zullen haar onderhouden. Tevens krijgen zij de grondt an die Smaelbraeck, 'daermede geen twijvel maeken mogen datt comparantinne voordochter Enneken, huijsfrouw van Henderick Mentinck, hierin vergeten wort, soe staat te weten dat dieselve bij accord van den 3 decemb des jaeres 1657 van haere olderlicke naelaetenschap affgegoedet en daervan alsoe gerendeneijrt hebben. Sullende niettemin Enneken met haere twie halve susteren der comparantinnen klederen en t' geene tott haeren lijve gehoorende is, gelijcke mede deijlen.
   Bron: RAG: ORA Bredevoort, volontaire protocollen 1658, inv.nr. 420 fol. 72v, 73
  Family ID F1602  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Geert Lijntum,   b. Abt 1610,   d. 1683, Winterswijk Find all individuals with events at this location  (Age ~ 73 years) 
  14 Apr 1638  Winterswijk Find all individuals with events at this location  [2
  Notes 
  • Geert en Geertje hebben op het goed Lintum in het Woold gewoond. In 1647 moest hierover verpondingsbelasting worden betaald:
   ten Lintum, Hofhorigh an syn Hoogheit.
   12-0- t'huis op 8 dlr
   6-0- hof 1½ sch. gesaeis
   61-16- boulant 8 mlr. Hofhorght. afgetrocken blijft
   6-0- 2 voeder hoey doend 4 dlr.
   9-0- twee verckens of 6 dlr.
   Eycken boomen
   ter Vile. 19-5- Lintum wegen Hofrecht 14 sch. rogg
   noch wegens Herfst en Meybede 6 dlr. ad 28 str.
   Rentmr. van Haeghen 1-0-8. Lintum 3 sp. miskoorn.

   Daarnaast bezat Geert het goed Wijkamp.

   Wijcamp, kaete, Geert Lintum.
   t'Huis op 6 dlr., 9-0-.
   Hof 1 sp. gesaeis, 3-0-.
   Boulant 2 mlr., derde gerve, 16-13-.

   7 februari 1650:
   Gertken Koesinck, echte huijsfrouw van Geerdt te Linthom, heeft zich vrijwillig hofhorig gegeven. Ze mag 1 onbenoemd kind vrijmaken.
   Bron: RAG: Nassause domeinen inv.nr. 13C

   Geertien en haar broer Jan verklaren in 1652 'uijt handen van haeren vaeder ende broeder Berndt ende Joost Koesinck sambt ende besonders ten houwelick ontfangen te hebben een summe van hondert ende vijfftigh dlrs. ad 30 str. 't stuck, mitsgaeders een peerdt ende acht beesten, naementlick drie koens, drie stirs ende twie guste beestekes, het welcke peerdt ende beesten nae comparanten besten ontholt omtrent souventigh rixdlrs. souden hebben connen golden, verclaerende gemelte Geerdtken Koesinck bovens dien van haer moeder d'olde vrouwe to Coesinck genoten t'hebben een bedde, laeckens, polluwe, kussens, voorts andere kistenvullinge dat averst die hoicke ende twie rocke tusschen beijden zijn becostiget worden'.
   Bron: Luiting: Het reven Kössinck als hofhorig erf van het Stift Vreden.

   28 juli 1675:
   Geerdt Scholte Lintum ende Geertje sijn Huijsfrouw verkopen aan Geerdt in t Walvaerdt en Reijner Slotboom een huis in Bredevoort tussen Lubbert Schoemaecker en Hermen van Eerdens huis.
   Bron: Das aantekeningen volontaire protocollen Bredevoort

   In 1692 komt hun zoon Jan te Lintum in conflict met Willem Volmer. Hij heeft het versterfrecht nog niet voldaan van zijn vader en moeder. Daarbij dient hij te bewijzen, dat zijn moeder, toen ze stierf de wettige bezitster was van de hof. Volgens de zusters van Jan te Lintum was hun moeder een vrije vrouw, waardoor dezen minder geld aan Volmer hoefden af te dragen. In dit geval krijgt Volmer nog meer, maar dan van Jan te Lintum, omdat zijn moeder eerst hofhorig moet worden voordat ze eigenares kan zijn van get hofgoed te Lintum. Dit kostte evenveel.

   Jan te Lintum verdedigt zich, door te stellen dat zijn ouders reeds bij leven het hofgoed aan hem hebben overgedragen. Zij zijn hun huis uitgegaan en hebben met een bijl in een boom gehakt, ten teken, dat ze geen recht meer hadden op het hofgoed. Ze hebben daarbij het hofhorige goed Lintum, in de buurtschap Woold gelegen, met al zijn toebehoren en gerechtigheid, 'ihr gezey und mostregt, beeste, peerden, verkens, vorder aller lebendige habe', aan hun zoon en diens vrouw overgedragen. Een afschrift van deze overdrachtsakte bevindt zich in het hofboek en is gedateerd 27 mei 1683. De akte is ondertekend door stadhouder Joost ter Vyle en de beide tegeders Derck Mierdinck en Herman Roerdinck.

   Daarnaast heeft Jan zijn zusters een vergoeding gegeven. Ze krijgen beiden 500 daalders, een 'behoirlijcke uyttreydinge', negen beesten en een paard.

   Bron: Das aantekeningen volontaire protocollen Bredevoort, 'Uit de historie van Winterswijk' door G.J.H. Krosenbrink
  Children 
   1. Alken Lijntum,   b. Abt 1645
   2. Jenneken Lijntum,   b. Abt 1650
   3. Jan Lijntum,   c. 07 Nov 1652, Winterswijk Find all individuals with events at this location
  Last Modified 23 Jul 2004 
  Family ID F275  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map
  Link to Google Maps - 14 Apr 1638 - Winterswijk Link to Google Earth
  Link to Google MapsDied - 1684 - Winterswijk Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Sources 
  1. Luiting: Het erve Kössink als hofhorig erf van het stift Vreden.

  2. Das Liberale Gifte Woold rot 4, nr. 21.