Achterhoek Ancestors

Barbara van Ewick

Female


Personal Information    |    All    |    PDF

 • Name Barbara van Ewick 
  Gender Female 
  Person ID I40909  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 24 Jun 2008 

  Family 1 Daniel van Hattingen 
  Married Bef 1628 
  Notes 
  • 20 november 1629:
   Erschenen die Ehr und Doegentsame Barbara van Eewen, nagelatene wijlen Daniels van Hattingen Capiteins, nu Peteren Cloecks Ehefrow, mit bijstandt und authoriteit gemelts haers Ehemans und Mombaers, voort Johan, Willem und Joist van Hattingen harer Soons, voer sich und Johan vorschreven in nhamen und als Volmechtiger sijner suster Jenneken van Hattingen, wedtwen Dopken Denckels, krafft voerbrachter genoegsame Volmacht voor Borgermeister und Schepen der Stadt Zutphen gepasseert, voer anderen haren broeder und susteren de rato cavierende, die bekanden voer sich, haeren mitbeschrevenen und haren erven, voer ene walbetaelte Somma geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft thoe hebben, averlieten und verkofften in krafft deses an Philipss Kips Gertruidt Willemss eheluijden und haren erven, hare Verkoperen und Consorten Hoven, mit derselven Cadijcken, grafften, Vischerien sampt Princelicke Octroij daervan meldende, voorts derselven toebehoer und gerechticheit, gestaldt dieselve voer Bredevoort, Mister Poorte tuschen des Oversten Frenckss und Broeckhuijsens grondt und goorden gelegen, mitten vordersten ende and Sluijsken ande Beke tegen den kleinen dijck achter ant Grote broeck schietende. Alles voer doerslechtich kommerfrij. Deses in qualiteit vorschreven erfflick gecediert und uthgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, verner und beter verschrijvung und erffvestniss gelaefft nae Landtrechte. Bij veronderpandongh harer und Consorten goederen. Sonder exception und argelist.
   Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 402 fol. 63v-64

   13 oktober 1640:
   Erschenen Barbara Even mit Peter Cloeck haren Eheman und hiertoe erkorenen Mombar, die bekande mit authoriteit hares Mombars, tott behoeffter afgoedinge harer dochter Anneken van Hattingens vaderlickes Kindes gedeelte, ende van haren Vaders goedt, opgenomen ende ontfangen te hebben van den E. Francisco Moselage Femma van Brunckhorst eheluide die summa van Sessund soeventich gulden hollants belovende voor haer und haren erven sijn E. daervan jaerlix op Martini und op Martini sestijnhondert Een und Viertich eerst toe verschijnen, vijfftenhalven gulden, stellende daervoer t' onderpande haer huijss und hoff binnen Bredevoort, om sich daeran gemelter pension, sampt hoofftsum, kosten und schaden mit pendongh nae Landtrechte te verhalen. Die Loese een Vierendeell Jaers tevoren te verkundigen voorbeholden und demnae op Martini viertijn dagen voor offt nae onverhaelt mitte summa 76 gl. te loesen. Alles bij peen van pendongh als vorss. Sonder argelist.
   Voorts erschenen Anneken van Hattingen mit Jan ten Berge haren hiertoe erkorenen Mombar, die bekande mit authoriteit hares Mombars, dat haer Lieve Moeder haer wegen haers zal. Vaders patrimonial goedt ende van wegen hares Kindes gedeelte als vorss. vollenkomentlick und toe dancke verrichtet und betaelt hedde, bedanckte sich hares vaders nalatenschap goeder betalongh quitierende daerop krafft deses, sonder exception und argelist.
   Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 411 fol. 89v-90
  Children 
   1. Enneken van Hattingen
   2. Johan van Hattingen
   3. Willem van Hattingen
   4. Joist van Hattingen
   5. Jenneken van Hattingen
  Last Modified 19 Feb 2009 
  Family ID F12425  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Peter Cloeck 
  Married Bef 1629 
  Notes 
  • 8 april 1644:
   Erschenen Peter Cloeck, Barbara eheluide, die bekanden voor sich und haren erven, voor eene walontfangene Summa van penningen onderbenent rechter jaerlixer pension avergelaten und verkofft te hebben an Meijloff Saelmans Enneken van Hattingen eheluiden, haer dochter ende schoonsoon, Vijff Carl. gulden Jaerlix op Paeschen und op Paeschen 1645 eerst toe verschijnen, stellende daervoor t'onderpande haer huijs und hoff binnen und buijten Bredevoort gelegen, om sich daeran gemelter pension, sampt hinder kosten und schaden mit pendinge nae Landtrechte te verhaelen. Die Loese een Vierendeell Jaers te voren te verkundigen voorbeholden und demnae op Paeschen mitte Summa van Hondert Carl. gulden te loesen. Alles bij pone van pendongh als voorschreven. Sonder exception ende argelist.
   Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 414 fol. 20v

   26 maart 1647:
   Erschenen Peter Cloeck Barbara van Ewick eheluiden, die bekanden voor sich und haeren erven, voor eene walbetaelte Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwederroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben ahn haer respective schoonsoon ende dochter ende stieffdochter, Meijloff Salomons Anneken van Hattingen eheluijden und haeren erven, een Polleken Hoff- off gaardenlandts voor Bredevoort Aelter Poorte, mit eenen sijdt und daertoe gehoerenden halve graffte nae Bernt Mensincks hoff und sijne halve graffte, mit die ander sijdt naest Verkoeperen goorden, blijvenden die graffte den Verkoeperen allenich ende int geheel voorbeholden, gelegen, mit eenen ende nae Bernt Mensincks gront ende an t' Benninck Vehen schietende, mit daertoe geheele graffte den koeperen, mit den anderen ende nae Verkoeperen goorden, oock mit die geheele graffte de koeperen toebehoerende, gelegen, mit dessen toebehoer und gerechtigheit voor doorschlechtich kummerfrij Deses gecediert und uhtgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh harer goederen, sonder exception und argelist.
   Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 415 fol. 50v
  Last Modified 19 Feb 2009 
  Family ID F11525  Group Sheet  |  Family Chart