Achterhoek Ancestors

Tonnisken Weijninck

Female


Personal Information    |    All    |    PDF

 • Name Tonnisken Weijninck 
  Gender Female 
  Person ID I39673  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 30 Jun 2008 

  Family 1 Jan Thomas 
  Married Bef 1621 
  Notes 
  • 11 februari 1623:
   Erschenen Henrick Thomass eens, Willem Albertss und Bernt Wehninck als Stieffvader und respective Mombaren van Jan Thomassen bij sijner Willems huijsfrow getuigten und nagelatenen echten Soon, Jan genant, anderdeels, die bekanden voer sich, haren huijsfrouwen respective sampt Pleegkinde vorschreven und haren erven, van wegen deilong der Nalatenschap und guederen saliger Berndt Thomassen und huijsfrouwen haren und hares Pleegkindes Olderen und respective Bestevader und Moeder - sich navolgender gestaldt vereenigt und verdragen tehebben, Dat Wehninck und Willem In qualiteit vorschreven die gueder In Drie Deelen setten und parteren, Und Henrick Thomassen voer sijnen derdendeel den Koer hebben, edoch op Saterdach den 15n deses alhier voer Gerichte sich dessen ercleren und endtlick resolveeren sulle und wille, Des hefft oick Henrick vorschreven gelaefft und angenomen, Den derdendeell der Hondert und twintich gulden, so sie an Johan Wijntkes und sijner huijsfrow van seekeren angekofften Andeell schuldich - als nemblick Viertich gulden - toedragen und betalen, Sonder exceptie und argelist.
   Bron: Franciska Ruessink (transcriptie), ORABvt inv.nr. 396 fol. 8v, 9

   18 oktober 1622:
   In den Jare onses Heeren unde Salichmakers Jesu Christi als men schreff een duesent Sess hondert und Twee entwintich den achtienden dach October, is een op richtigen unwedderroeplicken Erffkoep geschien Tuisschen Die Ernachtbaeren unde Sehr discreten Lodewich Huininck Caverende voer Stine mijn Ehelicke hussfrowe unde unser Arffen, als voerkoper ter Ener unde Willem Albers Tonnisken Weijnincks Echte Luiden als kopers voer haer Tonniskens vorgeschreven Sonne Johan Toomes in volgender gestalt, hier nae beschreven, als to vor Lodewicks gemelt sijner quota van sodane arffenisse als hem van Salige Berent Tomes unde Anne Selige Echte Luiden, gerorten Hueninck nach Naturlichen dode aff gang nae gelaten unde angeerffet is gewordenn Nemptlich an Twee huese mit Twee daer toe angehorige goerden, So klein unde groot als die in Hoere gerechtlicke beswettinge gelegen, binnen den dorpe Wenterswick op de Woorden gelegen, Sampt hier bij de piperrie voer den knoopmess kamp, mit eene sekere obligation holdende in Mensinck in holdende Sestich daler principael, voer de Summe van pennigen toe weten Driehondert Daler un Twintich Current den daler tot dertich stueveren, den stuever tot vier ortiens gerekent gankbaren Munt offte paiment, welckere pennigen wij Willem Alberts unde Tonnisken Echte Lueden onsen Leven Swager Lodewich Hueninck oder sijnen erffen gerort to erleggen unde toe betalen annhemen, op erstkommende Midwinter oder Kerssmiss in dit Lopende 1622 Jaers een hondert gelicker vorgeschreven daler, die twee hondert resterende dalers op S. Jacobi 1623 doch acht oder viertien dagen in betalung unverhalet, belangende de overige Twintich daler solcks vielgerorten Huininck daetlick bij accordation van desen Erlecht unde betaelt worden, voer beholtlich nochtans is in Liquidation vorbeholden dat gemelt Willem unde Toenisken solen sekere Vijfftich daler gholden sijn toe betalen an Gerrit Lebbink vormoege seker schriven daer van up gerichtet und dat Sonder prejudice unde kortinge in boven geschreven Somma van pennigen oick is in voer woorden bescheden , dat Willem unde sijn huijssfrouwe sampt haer Sonne sollen geholden sijn alle Lenden Kercken unde Heren gerechticheitz vann vorgeschreven voerkoffte huesen goorden unde Landen sollen hoeden und wharen sonder affkortinge, van belovede vorgerorte koep Somma, Entlich is veraccordeert dat nae betalinge oder in stellinge van de laeste koep pennigen, Lodewick Hueninck sall geholden sijn, sijne koepers op rechte uth unde inganck nae diesen Bredevordischer Landt gerichte goet hoeden und wharen nu unde toe allen tijden laten passeren, tot vestnisse van desen omme quader betalinge van desen Coepscheedt Stelle wij coepere unsen Leven Swager Bernt Weininck bij fawte in unse plaetze, welcke mit whare lofflicke woorden unde under schrivinge mijnes handes verplichte, darmit Lodewick Hueninck in op richticheitz den lesten mit den Ersten pennink erlacht und betalt sal sijn, voer welcker beloffte und Borchtall belove, wij Willem und Tonnisken unsen Leven swager Bernt Weijninck to einen gewissen hiboteeck unde onderpandt dese boven geschreven huesen, Landen goorden belangende onse quota welcke goeder Weijninck bij gebreck van onse belofte mach Sonder enige Rechtes proceduir possideren und gebruicken, bess toe tijde dat Berent Weininck sijn vullen kommen Contentament sal hebben. tot merder ohrkunde der warheit hebben wij beide Contrahenten dieses wetenlick onder geschreven, unde gebeden die Erbaren Hermen Poelhuiss Berent Weninck unde mij Melchior van Hoen als getuegen mede te ondertekenen dit also gescheen op datum unde dach als boven geschreven.
   Ick Loddewijch Hunninck dijt baven geschreven war tho sijn vor mijn hussvrowe unde mijnne erven
   Bekenne ich Willem Woert didt bovenn geschrevenn war to sin. Herman Poelhuss Kornots Ego Meuljior Honour Attestor
   Berendtt Weijninck
   Bron: Franciska Ruessink (transcriptie), ORA 399 fol. 45av, 45a
  Children 
   1. Jan Thomas
  Last Modified 30 Jun 2008 
  Family ID F11175  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Willem Alberts 
  Married Bef 1622 
  Last Modified 30 Jun 2008 
  Family ID F11176  Group Sheet  |  Family Chart