Achterhoek Ancestors

Peter Hauberich

Male


Personal Information    |    All    |    PDF

 • Name Peter Hauberich 
  Gender Male 
  luitenant onder de compagnie van cap. Ploos van Amstel 
  Person ID I39637  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 22 Jun 2008 

  Family Elisabeth Schaers 
  Married Bef 1649 
  Notes 
  • Martis 15. Januarij 1650 - Stattholder Peter Cloeck, Coernoten Jan ter Woort, Steffen Wisselinck
   Erschenen Cornelis Lauth, met ende uijt cracht van Volmacht van Ludewich Reinmueth ende Agatha desselffs huijsfrow als eenige ende universelle Erffgenahmen van weijlen Peter Huberich gewesene Lieutenant van capitein Plois van Amstell, ende heefft in derselven qualiteit hem verleent ende gegeven voor den Heere Diederich van ende tott Gemmingen op Guetterbagh, hoofftofficier tot Neccar Muhlenbach, ende ten overstaen van Geerffden ende Gerichtzpersohnen van Ulrich Kerstetteren ende Hans Starcken in dato 11. Septembris sestijnhondert und negenund viertich, vermogens beteijkende ende besegelde Volmacht als hierbij, In die beste ende bestendigste forme
   rechtens bekent, voor eene genoegsame ende sijnen Principalen te dancken well betaelde Somma van penningen overgelaten ende gecediert t'hebben, overliet ende cedierde cracht deses ahn Elisabeth Scharts naegelatene
   Weduwe van gemelten zaligen Lieutenant Huberich, nu huijsfrow van Henrick ter Woorth die alinge ende geheele nalatenschap ende hærediteit van gemelten Peter Huberich, niet daervan uijtgesondert, daerop mit hant, halm
   und mondt tott ewigen ende erfflicken behoeff van gedachte Elisabeth Schartz ende hare Erffgenamen Erffvertichnisse gedaen als rechtens bekennende sijne Principalen daervan onterfft, ende Sie daeran wederom geerfft ende gevestiget te sullen sijn und blijven, renuntierende tott den einde in genere et in specie op alle ende Iegelicke Exceptien so hiertegens nu offt ten enigen tijden solden komen offt mogen, erdacht offte voorgenomen worden, so als sulx bij die originele Volmacht hierbij gepresentiert ende overgegeven staet uijthgedruckt, allet sonder fraude ende argelist.
   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 417 fol. 1v, 2
  Last Modified 20 Aug 2006 
  Family ID F11036  Group Sheet  |  Family Chart