Achterhoek Ancestors

Joanna Elverfeldt

Female


Personal Information    |    All    |    PDF

 • Name Joanna Elverfeldt 
  Gender Female 
  Person ID I39272  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 20 Feb 2011 

  Father Lehnard van Elverfeldt 
  Mother Jenneken Holsteins 
  Married Bef 1617 
  Notes 
  • 24 november 1617:
   Verkoop door Maria Kedden, wedtwe Johan Stormbs, mit Gerrit Storm und Sweer ter Woert als haer mombaers, und sie Maria als moeder und mombar haerer kind, voort Johan Stormb haer Marrien oldeste soon voor sich selfs und mit gl. Schweer ter Woort sijn mombar, aan Lehnard van Elverfelt, vogt tot Aelten, Joanna Holstein ehel. und Otto Volmer, Wendelen van Basten ehel., van hun verkoperen alinge andeell quota und gerechticheit des erfs und guetes Huninck sambt der Broecken, und theinden uth Hermelinck, als nembtlick van alles und jeder den gerechten sestendeell, alsoe deselve inden kerspel Wenterswick buerschap Meddehoe sijn gelegen, niet daervan uthbescheiden, voor doerschlechtich, thendt- thins- schuld- und kummervrij, uthbescheiden uth het geheele Huninck den vicarie S. Anthonij thoe Wnterswick ses schepel roggen und ses schepel boeckweith thenden.
   Bron: Luiting RAG: RABvt inv.nr. 390 fol. 65r en v

   12 augustus 1629:
   Lehnardt van Elverfeldt, Henneken Holsteins ehel., bekennen voor een walbetaelte summa verkoft thoe hebben aan Franciscus Moselagen, vogt tot Wenterswick, Joannae Berninck ehel., een jaerlixer pension van 12 dll., den 12 augustus thoe verschijnen, stellende t'onderpande haer halve erf und guedt Huninck inden kerspel Wenterswick, buerschap Meddehoe gelegen. Die loese ten allen tijden tot believen der rentverkoperen mitte summa van 200 dll. te doen voerbeholden. (3 november 1629 bekent Franciscus Moselage van dese pennongen entricht und betaelt te sijn).
   Bron: Luiting, RAG: RABvt inv.nr. 402, fo. 56v en r
  Family ID F8124  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Derck Brethouwer 
  Married Bef 1640 
  Notes 
  • Mercurij 12 Februarij 1640 - Stattholder Franciscus Moselage cornoten Jan ten Brincke Jan Nachtegall Herman Huijninck.
   Erschenen Derick Brethouwer die bekande voor sich Joanna Elverfeldt sijner huijsfrouwen und sijnen erven voor eene walbetaelte summa geldes rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an Wessel ten Brincke Hilleken van Aelten eheluiden und haren erven, een stuck Bowlandts ongefehr van een Moldergeseij opten Aelter Esch tusschen Koeperen und Verkoeperen Landerijen gelegen mit eenen ende an Geessken Pillekes Landt, mitten anderen nae Grievinck schietende, gelegen, mitt derselver toebehoer und gerechticheit, voor doorschlechtich kummerfrij, Deses erfflick gecediert und uthgegaen daerop mit hant halm und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh sijner gueder, sonder exception und argelist.
   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 411 fol. 60, 60v

   3 maart 1642:
   In marge bij onderstaande acte: An no 1666 den 5. Martij erscheen Geesken Nachtegall Wed. van Zall. Derck Bredthouwer die bekande ten overstaen van ...(niet ingevuld) voor haer ende uijt naeme haerer samptlijcker Kinderen van dese summa ende Interesse van.... Meijerinck ende Stijntjen Tjenck, schoonsoon ende dochter van zal. Jan Tjenck, voldaen ende betaelt te sijn. Ergo Vacat. J.Bronckhorst landtschrijver.

   Erschenen Jan Tjeinck Jenneken Liessinck eheluide die bekanden voor sich und haren erven voor eene walberekende ende ontfangene summa geldes onderbenent, rechter jaerlixer pension avergelaten und verkofft te hebben an Derick Brethouwer Kerckmeister tott Aelten Joanna van Elvervelt eheluiden und haren erven Vijff Daler, den daller ad dertich Stuijver, den Stuijver tott vijfftijn placken gerekent, jaerlix op Meij und op Meij Anno sestijnhondert Drie und Viertich eerst toe verschijnen, stellende daervoor t'onderpande alle sijne gereide und ongereide goederen, giene uhtgesondert, hoe, waer ende in wess heeren Landen dieselve gelegen und antoetreffen wehren, om sich daeran gemelter pension, sampt hoofftsum, hinders kosten und schaden mit pendongh nae Landtrechte te verhalen. Die Loese een Vierendeell Jaers te voren te verkundigen voorbeholden und demnae op Meij viertijn dagen voor offt nae onverhaelt mitte Summa van Hondert Drie dall., tijn Str. toe loesen. Alles bij p├Žne van pendongh als voorschreven. Sonder exception ende argelist
   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 413 fol. 9, 9v
  Last Modified 5 Aug 2006 
  Family ID F11025  Group Sheet  |  Family Chart