Achterhoek Ancestors

Aelcken ter Neett

Female


Personal Information    |    All    |    PDF

 • Name Aelcken ter Neett 
  Gender Female 
  Person ID I38717  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 12 Feb 2006 

  Family Herman te Buckell 
  Married Bef 1635 
  Notes 
  • 27 juni 1626:
   Herman te Bockel X Aaltjen verkopen an haren Sone Wijchardt te Bockel X Dericke Bekinck een kempken voor Bredeforth Misterpoorte.
   Bron: ORA Bvt inv.nr. 399 fol. 34v

   Mercurij 20 Maij 1635 - Stattholder Johan ten Berge, Cornoten Peter Cloeck, Johan Wisselinck.
   in de marge: A° 1639 den 24. Aprilis hefft d'Heer Stattholder Gerlich van Langen Krafft Volmacht in der Stadt Zutphen in dato 20. Aprilis in nahmen Henderssken Bannincks sodane Hondert Rijcx daler van Erffgenamen Buckels als haer hier gemaeckt ter presentie van Licentiat Rauwertz und R. Theben, ontfangen ende affgehaelt.
   Erschenen Herman te Buckell, Aelcken ter Neett eheluijden, und sie Aelcken etwas swack van Lijve, dannoch door Godts genaden goedes verstants, mit Peter Cloeck haren tott deser saecken erkoren ende toegelaten Mombar, die bekanden, und sie Aelken vermitz haren Mombar vorschreven, voer sich und haeren erven, dat sie malkanderen reciproce bester formen rechtens und mit begnadungh aller Rechten betuchticht hedden, und betuchtichden malkanderen hiermit und in Krafft deses, gestalt dat die lestlevende van hun beijde alle gerede und ongerede gueder tuchtsche wijse sijn levenlanck gebruijcken und genieten sulle, Beheltlick dat Berndt sijne Hondert daler so hie sijnen Olderen verstreckt, edoch die huijshuijre affgetrocken, und Wichardt sijne twieundsestich daler, vermogens jungste affrekenongh van den samptgoede eerst entrichtet und betaelt sullen werden und nae harer eheluijden erster dootlicken affscheidt den Armen Vijffundtwintich Carl. gulden alss oock nae des lestlevenden doot gelijckfalls den Armen alhier Vijffund twintich gulden welcke alssdan vanden semptlicken erven uthgericht sullen werden. Voorts wollen beijde eheluijden vorschreven dat haer zaligen Soon Hendricks Huijsfrouwe Henderssken Bannincks, hare bij den Gerichte belooffde Hondert Rijcx daler nae harer beijder affsterven ten volle vanden samptgoede voer aff gecontenteert ende betaelt werden sullen.
   Wijders wil Aelcken vorschreven haer Dochter Stijne legiert ende doniert hebben nae haer der Moeder dootlicken affscheidt, alle haer Kleder van linnen offt wullen, uthbescheiden haer hoijcke, welcke haer eheman Herman tott sijnen schoonsten gebruijcken ende verkopen mogen sulle. Deses in qualiteit vorschreven gecediert und uthgegaen, Daerop mit hant und monde vertegen, Wahrschap und Vestniss gelaefft nae Landtrechte, Sonder exception, bedroch und argelist.
   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 408 fol. 19, 19v

   21 mei 1638:
   Erschenen Margareta Berges mit Peter Cloeck haren in deser saeken erkorenen und toegelatenen Mombar, die bekande mit authoriteit hares Mombars vorschreven, datt Wichart und Stine te Buckell sampt Geessken Vildekes nagelatene van zaliger Berndt ten Buckell alls Erffgenahmen und Kinder van zaliger Herman te Buckell, haren Comparantinnen gewesene Eheman, haer in crafft tuschen Innen respective opgerichten Verdrages Vollenkomentlick und toedancke wegen d' Erffenisse zaliger Hermans te Buckell, entrichtet und betaelt haedden, quitierende daerop hiermit und krafft deses, und hefft demnae op all Ansprake, recht und gerechticheit sampt alinge Verfeerst hares zaligen Ehemans Hermans te Buckell vorschreven, mit hant, halm und monde gerenuntiert und vertegen, Gelavende deses wahrschap sampt verner und beter verschrijvongh und vestnis nae Landtrechte, Bij veronderpandongh harer gueder, Sonder exception und argelist.
   Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 410 fol. 71v
  Children 
   1. Wijchartt te Bockel
   2. Stine te Buckell
   3. Berndt te Buckell,   d. Between 1629 and 1637
   4. Hendrick te Buckell,   d. Bef 1635
  Last Modified 24 Jun 2008 
  Family ID F10836  Group Sheet  |  Family Chart