Achterhoek Ancestors

Bernt Munster

Male


Personal Information    |    All    |    PDF

 • Name Bernt Munster 
  Gender Male 
  luitenant 
  Person ID I38703  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 6 Aug 2006 

  Family Grietken ten Sandtberge 
  Married Bef 1629 
  Notes 
  • Veneris 9. Novembris 1638 - Stattholder Franciscus Moselage, Cornoten Johan ten Berge, Peter Cloeck
   Erschenen Bernt Munster Grietken ten Sandtberge eheluide, voorrts Joost ten Santberge Stine sijner huisfrouwen daervoor de rato cavierende und Berndt Mu(nster) sampt Joost ten Sandtberge cavierende voor haer Su(ster) Fenneken ten Sandtberge, die bekanden in qual(iteit) vorschreven voor sich und haren erven, voor eene walbetael(te) Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben ahn haren broeder Jurrien ten Santberge und sijnen erven haer verkoeperen Olderlicke Huijss und Hoff daerachter, inden Darpe Wenterschwick, mit eener sijdt langs Fenneken ten Santbergen Landt, mitter ander an Berndt Hoetmakers Huijss, hiervan affgedeilt gelegen, mit eenen ende voor ande strate, mitten anderen ahn Cornelis Smitz hoff schietende, voor doorschlechtich kummerfrij, voorbeholden d' Erffgenamen van zaliger Elias Rauwertz, daeruth gewontlicken thinss, Jaerlix, Deses gecediert und uthgegaen. Daerop mit handt, halm und monde vertegen, wahrschap, verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, Mit der condition daer koeper gemelte huijss und Hoff schijrkunfftich verkopen wurde, dat alssdan gemelte Verkoepere offt erven daertoe die neegste sijn sullen, mitz doenden daervoor wat een ander, Alles bij veronderpandongh harer Verkoeperen goederen, sonder exception und argelist.
   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 410 fol. 89v, 90

   19 juni 1647:
   Erschenen Margareta ten Sandtberge, Weduwe van zal. Bernt van Munster, mit Peter Cloeck haeren tott deser saeken erkorenen Mombar, voorts Jan van Munster, Henrick ter Maet ende Bernt van Zelem, als Momberen van zal. Bernt van Munster bij haer Margareten ten Santbergh ehelick geprocreirten, twien nagelatenen Kinderen Arent ende Enneken van Munster, die bekande mit authoriteit hares Mombars voorss. voor sich ende haren erven, voorts Jan van Munster, Henrick ter Maet ende Bernt van Zelem, als Momberen van zal. Bernt van Munster bij haer Margareten ten Santbergh ehelick geprocreirten, twien nagelatenen Kinderen Arent ende Enneken van Munster, voor eene walbetaelte Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwederroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an Derck ten Hagen Hermken Borchers eheluijden und haeren erven, een huijs, hoff und Schuijre mit invaert ende vaelt daerachter binnen Bredevoort tuschen Lubbert ter Spolden ende Johans ter Woorts behuijsinge gelegen, voor ande strate, achter anden Wall schietende, mit desselven toebehoer und gerechtigheit, voor doorschlechtich kummerffrij, uhtbescheiden den Heere daeruijt gewoontlicken Thins, und gemeine borger beswaer, Deses erfflick gecediert und uijtgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh harer Margareten und Kinderen goederen, sonder exception und argelist.
   Bron: Henk Ruessink (transcriptie), ORA Bvt inv.nr. 415 fol. 59
  Children 
   1. Arent van Munster
   2. Enneken van Munster
  Last Modified 23 Jun 2008 
  Family ID F10829  Group Sheet  |  Family Chart