Achterhoek Ancestors

Elisabeth Roeijen

Female


Personal Information    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Elisabeth Roeijen 
  Gender Female 
  Person ID I34504  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 24 Jul 2004 

  Family 1 Thonijs van Voorthuijsen 
  Married Bef 1622 
  Last Modified 19 Aug 2006 
  Family ID F11160  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Warner Rump,   b. Abt 1559,   d. 26 Dec 1651, Winterswijk Find all individuals with events at this location  (Age ~ 92 years) 
  04 Apr 1622  [1
  Notes 
  • 4 april 1622:
   Warner Romp eens, en Elijsabeth Roeijen nagelatene zl. Thonijs van Voorthuijsen ander, verklaren dat zij zich met elkander ehelick versproken hebben. Zij brengen beiden al hun bezittingen in. Als Warner als eerste overlijdt mag Elisabeth bij sijne kinder in sijn behuijsing verblijven. Als zij dat niet wil mag zij een van de behuisingen die zij of Warner heeft ingebracht besitten. Ze mag dan ten anfangh harer huijshoudinge drie molder roggen, voort ander eetwaer nae haerer believen, und noottruftich huijsraet und rackheit uth het sterfhuis mitnemen, voorts uit het goed Nijenhuis in Meddo of de andere goederen van Werner tot haeren koer jaerlicx so lange sij leeft vier molder roggen, vier molder boeckweiten, een pachtvercken, een goet voed. hoeij, vier rijcx dall. und drie goede fuder brantholts und haer van de bowluden tehuijs gebracht und gelevert worden. Verder mag zij nog 50 of 100 daler opnemen, die Warners erven na haer dood betalen zullen. Als Werner haar overleeft zal hij haar zuster Gertruidt Haselhoff off haer erven 300 daler geven en die armen van Winterswijk 25 daler, haar sal. eheman Thonijs van Voorthuijsen erven 40 car: gulden.
   Bron: ORA Bvt inv.nr. 394 fol. 11-12

   2 augustus 1632:
   Erschenen Warner Romp, gesondes lijves, gaende und staende, und sijnen sinnen und vernuffts doer Godtlicken genade wall mechtich, so an hem niet anders te sien und horen was, und bekande voer sich und sijnen erven, dat hij vrijwillich und walbedechtlick und uth sonderlinge hem bewegenden oorsaecken, baven sijne und sijner Huisfrouwen Elijsabet Roeijen opgerichte und am Vierden Aprilis 1622 gerichtlick bestedigte HijlixVorwarden und daerbij vermaeckte respective donatien und Legaten, gemelte sijne Huijsfrow bester gestaldt rechtens noch wijders betuchticht und respective begifftixht hebben wilde, betuchtigde und begifftigde Sie hiermit und in krafft deses gestaldt dat Sie baven Hijlicksvorwarden /: Imfall sie hem averleven werde:/ haer leven langk onbespiert und onverhindert tuchtsche wijse inholden besitten und genieten sulle sijne behuijsongh und Hoff daer achter mitten Stalenborch und alle Rackheit des Huijses. Item den Goorden opten Woerden, den Stekets goorden genant, Eenen Kamp Landes, het Creijgss stuck genant, also dat in sijne bepalong, mit eener sijdt an Derick Schoemaeckers goorden, mit den ander sijdt langss den Wech langs Koppendreijerss huijss schietende, gelegen, mit eenen ende ande strate mitten anderen anden Slesewijcks goorden schietende. Daer es oick die noot erfurderen oder haer sonst believen worde, soll haer vrijstaen van huijss offt Lenderie vorschreven hares gevallens anderen te verhueren und verpachten, und die pacht offt huere daervan te genieten, oder ... die Somme van Vijfftich daler daer op te nemen.
   Wat averst tijt sijns sterffdachs van Kost in voerraet sijn werde, soll sie tot haren besten und noettrufft beholden und genieten. Verners hefft sie sijner Maegd Jenneken Mollerss, die hem veell Jahren getrouwelick gedient, woefern sie hem oick averleven werde, donatione mortis causa Jaerlicx haer levenlangk Sess daler van sijnen goede und Nalatenschap t'entrichten baven haren verdienden loon, gedoneert und gegeven. Deses alles und jedes in qualiteit vorschreven gecediert und uthgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Sonder exception und argelist.
   Bron: RAG RABvt inv.nr. 405 fol. 24v-25

   30 juni 1642:
   Werner Rump Elisabeth Roeijen eheluiden, verkopen an Jan Sadeler Marrie eheluiden een hoffhuijs und hoff daer achter binnen Wenterschwick inde Medehoesche strate tusschen Harmen Beckers und Henrick Bloemers behuijsinge gelegen, sampt den halven putte daerachter te gebruiken und half helpen repareren, voor kummerfrij uthbescheiden Harmen Beckers drie stuiver und een oort thins jaerlix daeruth.
   Bron: RAG: ORA Bredevoort inv.nr. 413 fol. 21, 21v

   1 juni 1643:
   Warner Rompes Elisabeth Roeijen eheluiden verkopen aan Gossen Rauwerts Gertruidt Spormakerinck eheluiden haer verkoeperen huijsstede sampt daerop staende getimmer die ??ken huijsstede benant, binnen Wenterschwick inde Medehoesche strate, tusschen beijde die behuijsonge van Joost ten Pelckwick gelegen, mit eenen ende an verkoeperen gaerden, mitten anderen voor ande straete schietende, zijnde vrij en onbecommert uijtgenomen anden huijse Pleckenpoell soeven stuiver thinsen jaerlix ende verkoeperen eenen wegh offte voetpat nae sijnen gaerden langes den graven erflick voorbeholden, alsmede voorbeholden Hermen Beckers Rotger Poelhuijs Johan Wijmels ende Rotger Frericks een voetpat ende mistwegh over den wegh daerbeneffens liggende, sollende coeperen een opworp vanden graven bees? an verkoeperen goorden mogen genieten.
   Bron: RAG: ORA Bredevoort inv.nr. 413 fol. 58, 58v
  Last Modified 19 Aug 2006 
  Family ID F9596  Group Sheet  |  Family Chart

 • Sources 
  1. Huwelijksvoorwaarden ORA Bvt inv.nr. 395 fol. 9v, 10.