Achterhoek Ancestors

Armgard Lummens

Female


Personal Information    |    All    |    PDF

 • Name Armgard Lummens 
  Gender Female 
  Person ID I3154  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 4 Jul 1999 

  Family Geert Loman,   b. Abt 1610 
  Married Bef 1646 
  Notes 
  • 8 april 1646:
   Erschenen Marten Nijlandt Gertruidt eheluide die bekanden voor sich und haeren erven, voor eene walbetaelte Summa geldes rechtes steden ewigen und onwederroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an Geert Lohmans Armgart eheluiden und haeren erven drie verscheijden kampkes die Hoester Kampkens genant, inden kerspell Dinxperloe Buerschap Huerne gelegen, den eenen kamp schietenden an Hundarper Mate und Vosshoorns Kamp, mit die eene sijdt gelegen an den gemeinen Heelwegh van Varssevelt und mit die ander sijdt an Hoester Hoff, die ander beijde Kampen hiernaest gelegen mit daertoe gehoerenden sichtvreden und gerechtigheit, voor doorschlechtich kummerfrij, Deses erfflick gecediert und uhtgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpanding harer goederen, sonder exception und argelist.
   Bron: ORA Bvt inv.nr. 415 fol. 12v

   Verpondingsquohier Aalten 1647, Lintelo:
   Heeghte. Geert Lomans en d'Armen t'Aelten.
   2 Sch. gesaeis en 3 koeweidens, 9 dlr., 13-10- .
   Opvallend is dat Geert Lomans en Bernt ten Gussincklo allebei een gedeelte van de Heeghte bezitten. Later trouwt Geerts dochter Hermken met Berends zoon Geurt.Bullens, Aelken Grievinck, Geert Lomans.
   5 Mtr. op de derde gerve 41-13- .

   Gerdt Lomans en Armgert Lummens werden voor 1645 lidmaat te Aalten.
   Bron: lidmatenlijst Aalten

   Mercurij 8. Decembris 1652 - Stattholder Joost ter Vile Coernoten Derck Brethouwer, Jan ten Brincke, Herman Huininck
   Erschenen Tonnis ter Maet die bekande voor sich Aelken sijner huijsfrouwen daervoor de rato cavierende, ende sijnen erven voor eene welontfangene Somma geldes ondergemelt rechter Jaerlixer pension avergelaten und verkofft te hebben an Geert Lohmans Armgart eheluiden und haeren erven Sess dall. ende een oort den dall ad dertich Str. den str. tott vijfftijn placken gerekent Jaerlix op Martini ende op Martini des Jaers 1653 eerst toe verschijnen, stellende daervoor t'onderpande sijne Maethe die Welscher Maet genant, om sich daeran gemelter pension, sampt hoofftsum, mitt pendinge nae Landtrechte te verhaelen., die Loese een Vierendeell Jaers te voeren te verkundigen voorbeholden und demnae op Martini viertijn daegen daernae onverhaelt mitte Summa van hondert ende Vijff und twintich dall obgemelter gewerden, te loesen , alles bij peen van pendongh als voorschreven, sonder exception und argelist
   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 418 fol. 43, 43v

   Martis 16 Augusti 1653 - Stattholder Joost ter Vile Coernoten Peter Cloeck J. Wisselinck
   Erschenen Engelbert van Dieren Mechteltken Bredthouwers eheluijde die bekanden voor sich und haeren erven voor eene welbetaelde Somma geldes ondergemelt den tijtt van Sess nae een ander volgende Jaeren in Pandtschap sampt rostlicken vredsamen besitt avergelaeten und verkofft te hebben an Geert Lohmans Armgart eheluijden ende haeren Erven, hett huijs mitt den Kamp offt landt op het Kleine Kampe inden Kerspel Aelten Buhrschap Iserloe, naest Lensinck Pas, tott anden Kamper Busch in verner vohr ende bepahlinge gelegen, desen verleden Meij eerst angaende ende vervolliglick tott ses Jaeren continuerende, deses gecediert ende uhtgegaen, daerop mit hant und monde vertegen, Und demnae nae verloop van vorss. ses Jaeren, mitt die Somma van Twiehondert Rijx dll te loessen, Alles sonder exception ende argelist.

   Eodem -Erschenen Engelbert van Dieren Mechteltken Bredthouwers eheluiden, die bekanden voor sich und haeren Erven, voor eene welontfangene Summa geldes ondergemelt in pandtschap avergelaeten und verkofft te hebben an Geert Lohmans Ermgart eheluijden und haeren erven, die halve Tengelers Mathe tott het Kampe gehoerigh naest het Erff Beeste in Dinsperloe gelegen, mitt dessen toebehoer und gerechtigheit, deses gecediert ende uhtgegaen, daerop mit hant und monde vertegen, die loese een Vierendeel Jaers te voren te verkundigen beijdersijts voorbeholden, und demnae opten sestijnden Augusti mitt die Summa van Anderhalff hondert dall den dall ad dertich str. te loessen, edoch Pandtholder dieselve het lopende Jaer te gebruicken voorbeholden, alles sonder exception und argelist.
   Bron: RAG, RABvt inv.nr. 418 fol. 71, 71v
  Children 
   1. Hermken Lomans,   b. Abt 1640, Aalten Find all individuals with events at this location
   2. Geurt Lomans
   3. Hendrik Lomans
   4. Berent Loman
  Last Modified 6 Aug 2006 
  Family ID F719  Group Sheet  |  Family Chart