Achterhoek Ancestors

Gerrit te Gussenkloo

Male 1671 -


Personal Information    |    Sources    |    Event Map    |    All    |    PDF

 • Name Gerrit te Gussenkloo 
  Born Lintelo Find all individuals with events at this location 
  Christened 05 Feb 1671  Aalten Find all individuals with events at this location  [1
  Gender Male 
  Gerrit Jan, Scholten 
  Person ID I26062  Population of Aalten, Bredevoort, Dinxperlo and Winterswijk
  Last Modified 10 Apr 2002 

  Father Hendrik te Gussincklo 
  Mother Mette Rosijr 
  30 Sep 1666  Aalten Find all individuals with events at this location  [2
  Married 04 Nov 1666  Aalten Find all individuals with events at this location  [2
  Notes 
  • Op 10 februari 1680 maakt Henrick te Gussinklo zijn testament. Hierin verklaart hij, dat zijn vrouw Mette den hof then Gussinckloe zal blijven cultiveren. Na haar dood zal het goed in eigendom overgaan aan de oudste zoon, Berent. Moeder Mette zal tot haar dood een kamer krijgen. Zijn dochters uit het eerste huwelijk zullen gelijk met de andere kinderen opdelen. Dit zijn Hendriksken en Eefken uit het huwelijk met Gerritjen Wolterink.

   Bron: ADW april 1973 p. 16 e.v., het geslacht te Brake, voorheen then Gussinckloe en Loman
  Family ID F1702  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Jantjen ter Neet,   c. 23 Mar 1673, Aalten Find all individuals with events at this location 
  10 Oct 1697  Aalten Find all individuals with events at this location  [2
  Married 31 Oct 1697  Aalten Find all individuals with events at this location  [2
  Notes 
  • 21 augustus 1704:
   Erscheenen Garrit Jan Scholten weduwenaer van wijlen Jantjen ter Nieth voorhebbend zijnde zijch te verandersaeten met Lubbeken ten Cotte proponeerde desen weled: Ger: hoedaenigh hij compt. ten overstaen van dedinghsluijden en vrienden is opgeright een maegescheit de dato den 29 julij 1704 waarbij den weder? voor der selver moederlicke naelaetenschap eens voor al het gelijck geset wort bij desen eene summa van hondert caroli guldens, met naevolgende uijtbereijdinge te weeten dat de outste doghter Hendersken benoemt vande geseijde 200 (?) glns sal hebben te profijteren de summa van 20 gln ende ses, des moeders kiste de halve kleedinge soo linnen als wullen, sootet(?) des selfs lijf bij haer leven heeft gehoort,
   ende andere doghter Eefke mede sal genieten een nieuwe kiste van 3 1/2 voet, met de andere halfscheijt des moeders kledinge als voorens geseijt, oock sal de selve genieten de summa van 20 gln daarteegens de beijde de soonen Derck en Garit Jan van deese voorstaende summa worden uitgetelt ieder voor hooft 30 glns met elk een pijen rock welcke summa sal worden voldaen ten zijde als de kinderen komen te trouwen, off als sij tot haere mundige jaeren sullen gekoomen zijn, eghter mits dat de vaeder dese sijne kinderen sal hebben te versorgen in kost klederen als anders, soo nae hierlick en nae gewoonte gebruickelijk is.
   tot deesen allen te aghtervolgen en nae te koomen, soo heeft de bestevaeder Harmen ter Nieth hier verklaert als momber en daar voor verborginge doende, dat de kinderen in geene deelen sullen benaedeelt oft kort komen, waer op gestipuleert.
   Bron: ORABvt inv.nr. 548

   Op heden dato ondergeschr. is een liefflik en vrindlik verdrag en maghscheijt gemakt ende gesloten tusschen Garrit Jan Scholten weduwenaer van wijlen Jantien ter Neet ter eener, ende sine vier kinderen bij hem en wijlen sin huijsvrouw Jantien ter Neet geprocureert, met naeme Hendersken, Derk, Eefse en Garritjan ten Gussenkloe, over der selver moederlike versterfgoederen en naelaetenschap, waer voor de oomen en mombaeren in desen respective hebben geintrevenieert, en sulks op volgende condittien

   Eerstelik de gemelte Garritjan ten Gussenkloe vader van voernoemde dese sine vier gespetsificierde kinderen hebben te geven en uut te kieren voor derselver moederlike naelaetenschap, eens voor all de somma van hondert guld: segge 100 carl. gl. met desselfs uutbereijdinge hier naeder volgende

   Ten tweeden sal de ouste doghter Hendersken van dese voorstaende somma hebben te profitteren ter somma ad twintig guld: en tot utbereijdinge de moeders kiste, ende halve moeders kledinge, soo linnen als wullen soo tot derselver liff is gehorende gewest. Ende andere dogter Eefse mede een nieuwe kiste van 3 1/2 voet, met de andere halfscheijt der moeders kledinge als voorseijt met nog de somma van twintig guld:

   Hier beneffens sal aen beijde soonen Derk en Garritjan van dese voorstaende somma worden utgetelt ieder voor helft? ofte gedeelte 30 guldens, met elk een nieuwe pien rock.

   Welke parselen sullen worden voldaen ende utgekiert, ten tide als de kinderen koomen te trouwen, ofte tot haere mundige jaeren gekomen sin.

   Mits noghtants dat de vaeder dese sine kinderen sal hebben te versorgen in kost als anders, soo naeburlik en nae gewonte gebruijkelik is.

   Des ter oirconde van waerheijt is dese van contraghenten beijdersits eigenhandig geteijkent, onder verbandt van persoonen en goederen, die selve submitterende ter judicature van alle reghteren en gerighten sptsialiken den wel edelen hoove van Gelderlant. Act: Aelten den 19 julij 1704.

   Onderstont
   Garritjan ten Scholten
   Dit is het mark van Harmen ter Neet als grootvaeder
   Dit is het mark van Hendrik Duijnk als oom
   Dit is het mark van Ceune Bullens
   Dit is het mark van Leutte Vreers gen. Neet
   Berent ten Gussenkloe
   Derk Tolkamp
   Dit is het mark van Hendrik ter Neet
   Eghbert Wijghers
   Dit is het mark van Hendrik Navis
   Dit is het mark van Harmen ter Horst

   Testis
   Elvervelt, vooght
   Bron: ORA Bvt inv.nr. 548
  Children 
   1. Henderke Scholten,   c. 14 Aug 1698, Aalten Find all individuals with events at this location
   2. Derk Scholten,   c. 04 Feb 1700, Aalten Find all individuals with events at this location
   3. Eva Scholten,   c. 19 Dec 1701, Aalten Find all individuals with events at this location
   4. Gerrit Jan Scholten,   c. 10 Feb 1704, Aalten Find all individuals with events at this location
  Last Modified 5 Feb 2008 
  Family ID F6743  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Lubbeken Kotten,   b. Estijzer Find all individuals with events at this location 
  20 Jul 1704  Aalten Find all individuals with events at this location  [2
  Married 10 Aug 1704  Aalten Find all individuals with events at this location  [2
  Children 
   1. Jantjen Scholten,   c. 30 May 1705, Aalten Find all individuals with events at this location
   2. Henric Scholten,   c. 06 Mar 1707, Aalten Find all individuals with events at this location
   3. Henric Scholten,   c. 20 Feb 1709, Aalten Find all individuals with events at this location
  Last Modified 21 Jul 2001 
  Family ID F6744  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map
  Link to Google MapsChristened - 05 Feb 1671 - Aalten Link to Google Earth
  Link to Google Maps - 10 Oct 1697 - Aalten Link to Google Earth
  Link to Google MapsMarried - 31 Oct 1697 - Aalten Link to Google Earth
  Link to Google Maps - 20 Jul 1704 - Aalten Link to Google Earth
  Link to Google MapsMarried - 10 Aug 1704 - Aalten Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Sources 
  1. Stroet transcriptie doopboek Aalten.

  2. Stroet trouwboek Aalten.