Achterhoek Ancestors

Family: Arend Wensink / Catharina Elisabeth Klos (F13061)

m. 04 May 1830


Family Information    |    Notes    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Father | Male
  Arend Wensink

  Born  Abt 1798  Dinxperlo Find all individuals with events at this location
  Died     
  Buried     
  Married  04 May 1830  [1]  Dinxperlo  [1] Find all individuals with events at this location
  Father  Derk Wensink | F20483 Group Sheet 
  Mother  Geertruid Kasseler | F20483 Group Sheet 

  Mother | Female
  Catharina Elisabeth Klos

  Born  1805  Dinxperlo Find all individuals with events at this location
  Died  1856  Ocean Home, bij Lizard Point, Het Kanaal Find all individuals with events at this location
  Buried     
  Father  Willem Klos | F15581 Group Sheet 
  Mother  Maria Christina Mehring | F15581 Group Sheet 

  Child 1 | Male
  Gerrit Willem Wensink

  Born  03 May 1831  Dinxperlo Find all individuals with events at this location
  Died  09 Jul 1906  Dinxperlo Find all individuals with events at this location
  Buried     
  Spouse  Johanna Geertruid Lankhof | F13062 
  Married  29 Feb 1860  Dinxperlo Find all individuals with events at this location
  Spouse  Willemina Vriezen | F13063 
  Married  28 Jun 1884  Dinxperlo Find all individuals with events at this location

  Child 2 | Female
  Johanna Maria Wensink

  Born  16 Aug 1833  Dinxperlo Find all individuals with events at this location
  Died  1856  Ocean Home, bij Lizard Point, Het Kanaal Find all individuals with events at this location
  Buried     

  Child 3 | Female
  Grada Wensink

  Born  14 Mar 1835  Dinxperlo Find all individuals with events at this location
  Died  1856  Ocean Home, bij Lizard Point, Het Kanaal Find all individuals with events at this location
  Buried     

  Child 4 | Male
  Lambertus Wensink

  Born  1837  Dinxperlo Find all individuals with events at this location
  Died  1856  Ocean Home, bij Lizard Point, Het Kanaal Find all individuals with events at this location
  Buried     

  Child 5 | Male
  Willem Wensink

  Born  02 Dec 1840  Dinxperlo Find all individuals with events at this location
  Died  1856  Ocean Home, bij Lizard Point, Het Kanaal Find all individuals with events at this location
  Buried     

  Child 6 | Female
  Geertruid Wensink

  Born  22 Dec 1842  Dinxperlo Find all individuals with events at this location
  Died  1856  Ocean Home, bij Lizard Point, Het Kanaal Find all individuals with events at this location
  Buried     

  Child 7 | Female
  Aleida Wensink

  Born  14 Jul 1844  Dinxperlo Find all individuals with events at this location
  Died  1856  Ocean Home, bij Lizard Point, Het Kanaal Find all individuals with events at this location
  Buried     

  Child 8 | Male
  Hendrik Wensink

  Born  07 Mar 1846  Dinxperlo Find all individuals with events at this location
  Died  1856  Ocean Home, bij Lizard Point, Het Kanaal Find all individuals with events at this location
  Buried     

  Child 9 | Male
  Arend Jan Wensink

  Born  29 Mar 1847  Dinxperlo Find all individuals with events at this location
  Died  1856  Ocean Home, bij Lizard Point, Het Kanaal Find all individuals with events at this location
  Buried     

 • Notes 
  • Catharina Elisabeth emigreert in september 1856 met haar kinderen, terwijl haar man Arend Wensink achterblijft. Ze komen terecht op het schip de Ocean Home, dat vergaat. Alleen zoon Gerrit Willem overleeft de ramp. Hij keert terug naar Dinxperlo, waar hij in 1906 overlijdt.

   In de Dordrechtse Courant van 9 september 1856 staat hier het volgende over:
   Plymouth Vrijdag avond. Heden werd alhier met de loodsboot Perseverance aangebragt kap. Merryman met 10 man van de equipage en 10 passagiers van het te Brunswick te huis behoorende Amerikaansche fregatschip Ocean Home, hetwerk van Rotterdam naar Newyork bestemd, den 1 September uit Hellevoetsluis vertrok. Dit schip was bemand met 17 koppen, had buitendien nog 88 passagiers en alzoo te zamen 105 personen aan boord. Vrijdag morgen (2 u. 20 m. na middernacht) toen het schip met alle dienstdoende zeilen op de hoogte van Kaap Lezard het Kanaal uitstevende, werd het overzeild door het schip Cherubim, van Newyork naar Londen bestemd; de fokkemast van de Ocean Home ging onmiddellijk over boord en in ongeveer twintig minuten was het schip in de diepte verdwenen. Zeven man der squipage reddeden zich door op de Cherubim over te springen. Het meerendeel der passagiers was in diepen slaap gedompeld, toen deze ramp voorviel en mogt het dus slechts aan tien hunner, met drie man der equipage, gelukken, in eene boot te komen en zoo in zinkenden staat de Cherubim te bereiken. In de verwarring van het oogenblik had men niet bemerkt, dat er een zwaar voorwerp o phet logiesluik was gevallen, waardoor de equipage, die beneden was, belet werd aan dek te komen.
   Kapitein Merryman was naar het grootluik geloopen om de passagiers op te roepen en had het ongeluk om daarbij in eenig touwwerk verward te raken, waardoor hij met het schip naar beneden zonk. Hij had echter het geluk, spoedig van het touwwerk bevrijd te worden, en boven komende, in zijne nabijheid een kajuitsdeur te vinden, waaraan hij zich vastklemde en op welke wijze het hem gelukte zich vier uren boven water te houden. Toen eerst werd gemelde kapitein, benevens zijn eerste stuurman, die zich in zijne nabijheid bevond, door eene der booten van de Cheribum gered. De tweede stuurman en twee van de equipage hadden de Ocean Home in eene boot verlaten, en men vreest dat deze in de golven hun dood hebben gevonden.
   De Cherubim heeft mede belangrijke schade bekomen, doch kon evenwel hare reis vervolgen.
   Kapitein Merryman heeft ernstige kneuzingen bekomen. De namen der geredden zijn: de hierboven genoemde gezagvoerder van het schip; Schields, 1ste stuurman, Daniel Reed, scheepskok, John Scot, passagierskok, John Anderson, Alfred Aspigoine, Charles Anderson, John Dalton, Edward Brown, Christian Rash, Simon Kull, James Cunningham, allen matrozen; voorts de passagiers Walter Mackay, Dirk Anderson, G. Wijnfell, K. Acmalak, A. Killay, Martin Dabent, A. Walsen, G. Fensinck, H.J. Tetslaa en G.J. Verhorst. In het geheel zijn alzoo bij deze ramp vermoedelijk omgekomen 84 personen, zijnde 6 van de bemanning en 78 van de passagiers.
   Bron: Dordrechtse Courant, 9 september 1856, http://www.archieven.nl

   8 oktober 1856:
   Het vergaan vann de Ocean Home.
   Wij zijn door de terugkomst uit Engeland der geredde personen van het onlangs op de hoogte van Kaap Lezard vergane schip Ocean Home, in staat gesteld, de navolgende, tot dusver onbekend geblevene bijzonderheden, aangaande deze ontzettende gebeurtenis, mede te deelen:
   Ik had, dus luidt het verhaal van een dezer personen, het voornemen opgevat, mij naar Noord-Amerika te begeven, om aldaar, in navolging van vele vrienden en betrekkingen uit mijne woonplaats, eene betere bestemming te zoeken; en was te dien einde scheep gegaan op het Amerikaansche schip Ocean Home, hetwerk den 1sten September jl. te Hellevoetsluis het anker ligtte.
   Er waren op dat vaartuig 105 personen ingescheept, waaronder 84 landverhuizers. Onder dezen bevonden zich vrouw Wensink, uit Dinxperlo, met 8 harer meerendeels volwassene kinderen (zijnde 4 zoons en 4 dochters), wier man, ten gevolge van ziekte, met een vijfden zoon was achtergebleven, doch het voornemen had om deze betrekkingen, bij zijne herstelling, naar Amerika te volgen, werwaarts een zijner zonen zich reeds in het vorige jaar had begeven; Wijnveen met vrouw en 5 kinderen, benevens bejaarde ouders; Weversborg met huisgezin en knecht, uit 5 personen bestaande; Gossink met gezin, inslgelijks 5 personen uitmakende; het gezin van Hoffestee, uit 8 personen bestaande, allen uit Aalten afkomstig; de echte lieden Rensinck met 3 kinderen, uit Varsseveld; te Slaa met één zoon en twee dochters, benevens 2 gezusters Roelofs, de laatsten te Winterswijk woonachtig; welke personen, even als ik, hunne eenige, nog overgeblevene bezittingen te gelde hadden gemaakt, om daarmede aan gene zijde van den Oceaan hun fortuin te beproeven. De wind was bij het uitzeilen zoo gunstig, dat hij het kanaal reeds spoedig bereikten en de kapitein verzekerde, dat wij binnen korten tijd ter plaatse onzer bestemming zouden kunnen aanlanden.
   Zierikzeesche Nieuwsbode 8 oktober 1856

 • Sources 
  1. Genlias.